MR

De Medezeggenschapsraad

Oudergeleding (OMR):
Pernella Dekker (secretaris)
Ingrid Borst – Boots
Anneleen Knook (voorzitter)

Personeelgeleding (PMR):
Linda van der Jagt (vervangend voorzitter)
Debby Korse
Nienke Dijksma

De directeur als adviseur van de MR

Als directeur heeft Saskia de rol van adviseur van de MR. Zij heeft geen formele rol binnen de MR maar wel een belangrijke rol om ons te voorzien van informatie en ons te adviseren over de paden die we kunnen bewandelen. Daarnaast heeft de Bavoschool een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Voor de Bavoschool is dat Patricia Hoogland.

Via onder andere de nieuwsbrief zal de MR de ouders op de hoogte houden van de onderwerpen die op de agenda van de MR staan en welke besluiten er genomen en welke adviezen er gegeven zijn.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Bavoschool_2020-2021

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Bavoschool_2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Bavoschool_2018-2019

 

Nieuws

  • Nieuwsbrieven 2021-2022

    Hier vindt u  de nieuwsbrieven van het gehele schooljaar ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties van de ...  Lees verder »

Contact

Bavoschool Ursem
Middengouw 13
1645 PN Ursem

T:072 – 5021422

Alle contact gegevens »

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowf.nl

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.