Zaterdag 16 – Zondag 24 oktober:

Herfstvakantie

Zaterdag 16 t/ zondag 24 oktober:  
                        HERFSTVAKANTIE 

Week 25 – 29 oktober 

 • Deze weken werken we met de Projectateliers rond het thema ‘Invloedrijke Personen’. Voor de kinderen betekent dit ook lessen door leerkrachten van de Bonifatiusschool, terwijl Ruimteschipcollega’s hun lessen op dinsdag- en donderdagmiddag verzorgen op de Bonifatiusschool.
 • Deze week is het Inloopweek. Eerder, op 28 september zijn de ouders geïnformeerd over de te nemen stappen na de versoepeling.
  Als Team willen we graag de winst van deze periode, namelijk de zelfstandigheid, de effectieve lestijd en vooral de rust in school behouden en combineren met het ‘nieuwe nu’.
  Hoe verder, een kijkje in de school?
  In de week na de Herfstvakantie is de eerste inloopweek gepland.
  De spelregels zijn:
  -Er is een vrije inloop tussen 8.20 – 8.30 uur. Per kind / huishouden mag 1 ouder mee naar binnen.
  -In de klas / de school kunt u een kijkje nemen en sfeer proeven. Uw kind vertelt / laat zien.
  We vertrouwen op een verspreide inloop over de week en rekenen op de geplande start van de lesdag om 8.30 uur.

Maandag 25 oktober: Bezoek paralympiër Margret IJdema aan groep 3-4, 5-6, 7-8

In het kader van het thema Invloedrijke Personen brengt maandagmiddag paralympiër Margret IJdema. een bezoek aan school. Zij is een mooi voorbeeld hoe je ondanks je lichamelijke beperkingen met veel doorzettingsvermogen veel kunt bereiken. Een inspirerend verhaal.

Maandag 25 oktober, 15:00 uur:  Vergadering Feestcommissie

Maandagmiddag vergadert de Feest-commissie. Op de agenda o.a. de eerste ideeën over de organisatie van de activiteiten rond de komst van de Goed-heiligman op 3 december. Ook Sint-Maarten komt aan de orde.

Wilt u meedenken, meepraten, meeluisteren? Wees welkom. De vergadering begint om 15.00 uur.

Dinsdag 26 oktober, 20:00 uur:  Vergadering Ouderraad 

Dinsdagavond vergadert de Ouderraad. Ook deze vergadering is openbaar.

Woensdag 27 oktober: Diplomering Leerlingmediatoren
De afgelopen weken heeft een aantal kinderen van groep 6 en 7 een training gevolgd tot Leerlingmediatoren. Zij ontvangen het diploma op woensdagmorgen. Ouders van de huidige en de nieuwe mediatoren zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. U wordt nog geïnformeerd over de aanvangstijd.

Woensdag 27 oktober, 19:30 uur: Informatieavond Schoolkeuzeprocedure ouders groep 8

Woensdag verzorgt meester Ton een informatieavond waarbij het tijdpad voor de Schoolkeuzeprocedure Voortgezet Onderwijs wordt uitgelegd aan ouders van groep 8. De avond begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur.

Vrijdag 29 oktober: Keuze-ateliers

Dit jaar gaan we samen met de Bonifatiusschool op de vrijdagmiddag van start met de keuze-ateliers. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 konden kiezen uit een aantal ateliers, verzorgd door leerkrachten, ouders, vrijwilligers of muziekdocenten.
Deze vrijdagmiddag start de eerste ronde van drie weken.
Voorbeelden van ateliers in deze ronde: Archeologische vondsten in West-Friesland, Vioolles, Prentenboek maken, Yoga, Schaken, Programmeren, Ouders vertellen iets over hun beroep enz. enz.
Bij succes van deze eerste ronde (=drie vrijdagmiddagen) gaan we in januari weer een ronde doen.