Rapportages Kwaliteitskaarten

Rapportage Tevredenheidsonderzoek (mei 2018)

Mei 2018 is door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en leerkrachten de vragenlijst Tevredenheidsonderzoek ingevuld. De resultaten zijn besproken met de betrokkenen en waar nodig en mogelijk zijn verbeterpunten afgesproken. De MR heeft ingestemd met de rapportage. De rapportcijfers voor de school bevestigden dat we goed bezig zijn.
Lees HIER de rapportage van de vragenlijst Team, HIER de rapportage van de vragenlijst kinderen en HIER de rapportage van de vragenlijst ouders.

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid (mei 2017)

Mei 2017 is door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en leerkrachten de Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid ingevuld. De resultaten zijn besproken binnen het Team en door de directie met de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Een verkorte rapportage met conclusies is HIER te lezen, een uitgebreid verslag is op te vragen bij de directie.

Rapportage Nu-meting CPS Deltaplan (februari 2016)

Kwaliteitsonderzoekn het kader van het Deltaplan Kwaliteit heeft het CPS op alle 23 scholen van SKO West-Friesland een nu-meting gedaan. Hierbij zijn op de scholen klassenbezoeken gedaan met een nabespreking, documenten bekeken, is een gesprek geweest met het Team en met de Directeur / Intern Begeleider.
Naast de scholen zijn er ook gesprekken geweest met medewerkers van het bestuurskantoor, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Doel van de nu-meting: doorlichten van de hele organisatie van SKO West-Friesland  om te komen tot verbetering van kwaliteit van onderwijs.
Op ’t Ruimteschip is de nu-meting gedaan op dinsdag 23 februari 2016. De resultaten zijn eerst gedeeld met Directie en Intern Begeleider en vervolgens met het Team op woensdag 16 maart.

In de vergadering van de Medezeggenschapsraad van  19 april verzorgde directeur Rein Swart een presentatie van de Nu-meting aan Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

De presentatie is door het CPS gemaakt als een power-point-presentatie. Deze is door ons omgezet in een word-document. Dit is HIER te lezen.

Het College van Bestuur en het Managementsteam van SKO West-Friesland heeft een overzicht van de nu-metingen van alle 23 scholen met een samenvatting en conclusies. Vanaf het schooljaar 2016/2017 worden deze conclusies omgezet in actiepunten ter bevordering van uitbreiding van de SKO-professionaliteit.

Rapportage Kwaliteitskaart Vragenlijst ouders (april 2014)

April 2014 is de Kwaliteitskaart Vragenlijst ouders afgenomen. Bijna 50% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren o.a. het aanbod van ons onderwijs, de didactische kwaliteiten van de leerkrachten, het omgaan met conflicten, de schooltijden, de rapportage aan de ouders, de nieuwsbrieven.
In het schooljaar 2014/2015 heeft juf Ella met de Ouderraad de verbeterpunten uit de vragenlijst besproken.
Een samenvatting van de uitslag van de vragenlijst kunt u HIER lezen. De complete vragenlijst met de uitslag kunt u inzien bij de directie.

 

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 53
1715 ZH Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam