Page 1 of 6

Inschrijfformulier RKBS Gerardus Majellaschool


PERSONALIA LEERLING

(*) = verplicht veld
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

HUISARTS EN MEDISCH

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

GEZIN

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PERSONALIA VERZORGER 1

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PERSONALIA VERZORGER 2

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
U krijgt een kopie van het inschrijfformulier per email toegestuurd. deze kunt u ondertekenen en inleveren bij de school. Heeft u bij verzorger1 geen email opgegeven, dan kunt u een kopie van uw inschrijfformulier bij de school verkrijgen die u dan alsnog kunt ondertekenen.

ALGEMENE TOELICHTING Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de school.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.

*TOELICHTING SOFINUMMER/BSN
Sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:

- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;
- het geboortebewijs van uw kind;
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.

Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door de overheid uitgegeven.

Let op: neem een document met het BSN-nummer mee .

**TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Foto publicatie
Ondergetekende geeft toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website van school. Het betreft foto’s van situaties in de school, sowieso niet van gymlessen. Jaarlijks wordt in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar deze vraag herhaald.
Invalid Input

Ondergetekende verklaart dat:

• dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
• de school informatie mag opvragen bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal die uw kind bezocht heeft
• u kunt worden uitgenodigd voor een informatief gesprek met de directie
• u zich conformeert aan de afspraken van de school (zie schoolgids)

U ontvangt een bevestiging als uw kind is ingeschreven.
Invalid Input