Algemene informatie

De Bavoschool….. onze naam verklaard!

St. Bavo

In 1873 is het katholiek onderwijs in Ursem van start gegaan. De pastoor van de Bavoparochie stichtte toen de Parochiële School. Van begin af aan was dit een gemengde school, voor die tijd een unicum! Als naam werd de patroonheilige van de parochie gekozen. St. Bavo was een ridder, die zich na een meer dan avontuurlijk leven terugtrok als kluizenaar, iets wat tot de verbeelding van veel mensen sprak. Ook in onze streek!

Het gebouw

Sinds augustus 2014 is de Brede School Ursem in gebruik. Een school waarin de Bavoschool samenwerkt met haar partners; de Langereisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en de jeugdbibliotheek. Qua ruimte, sfeer en kwaliteit zijn wij er enorm op vooruit gegaan. Onze lokalen zijn even ruim als onze ‘oude’ lokalen. Maar dat is dan ook eigenlijk het enige wat hetzelfde is. De lokalen zijn voorzien van 70-inch LCD-borden en hebben dynamisch licht waarbij het soort licht aangepast wordt bij de activiteit. Het licht zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontspannen of geactiveerd worden voor diverse activiteiten. De lokalen wordt op temperatuur gehouden door een koel-warmte installatie waarbij de lucht via het plafond het lokaal in komt. Het CO2-gehalte wordt continu gemeten zodat er voldoende zuurstof in de lokalen is. Dit alles zorgt ervoor dat kinderen in een prettig klimaat kunnen verblijven.
De school is verdeeld over 2 verdiepingen: beneden hebben we vier onderbouwgroepen (1 t/m 4) en op de 1e verdieping zijn de vier lokalen van groep 5 t/m 8. Op beide verdiepingen grenzen de lokalen aan de ruime verwerkingshallen. Door het gebruik van veel glas is er veel zicht op alle kinderen. Er is een open sfeer gecreëerd waarbij ook de rust gewaarborgd kan worden. In de verwerkingshallen kunnen de leerlingen aan de computer werken, in kleine groepjes samenwerken (bijv aan de treinbanken) of bezig zijn met andere uitdagende ontdekkingsactiviteiten.

Daarnaast zijn er nog veel ruimtes die wij delen. Zo is er een apart handenarbeidlokaal waar kinderen naar hartenlust creatief bezig kunnen zijn. Er is een muziek- toneellokaal waarbij de kinderen alle ruimte hebben voor drama-activiteiten of muziek kunnen maken zonder dat anderen daar last van hebben. Er is een centrale keuken met speciale aanpassingen voor kinderen. Er is een speelzaal voor de kleuters waar moderne voorzieningen zoals een zwaai-installatie aanwezig is. Ten slotte hebben we een grote gemeenschapsruimte waarin we eindelijk met al onze kinderen en evt ouders vieringen kunnen houden. Een professioneel toneel met gordijnen, licht en geluid maakt een voorstelling compleet.

Buiten hebben we 2 speelpleinen. Het kleine overzichtelijke plein wordt gebruikt voor groep 1/2. Dit plein is vanuit de kleutergroepen direct toegankelijk. De kinderen kunnen schommelen, zwaaien, klimmen, fietsen maar ook zelf aan de slag gaan met hutten bouwen of in de zandbak spelen.
Het andere plein in voor groep 3 t/m 8. Dit plein delen we met de Langereisschool zodat we extra veel ruimte hebben kunnen creëren voor het vrije spel van kinderen. Om het sociale milieu te bevorderen, spelen onze kinderen tegelijk samen met de kinderen van de Langereisschool. Het buitenplein is verdeeld in 3 ruimtes: een groot kunstgrasveld waarop de kinderen kunnen voetballen. Een ‘natuurlijk spelen’ plek met een arena, een ontdektuin, klimtoestel, schaakbord etc waarbij de kinderen enorm gestimuleerd worden. Daarnaast is er een ‘open plein’ waar de kinderen de ruimte hebben om bijv te skaten en balspellen te doen.

De Bavoschool maakt dus deel uit van een brede school. We werken samen met onze partners om de ontwikkeling van de kinderen in een doorgaande lijn te laten verlopen en optimaal gebruik te kunnen maken van gezamenlijke ruimtes. Op dit moment werkt er een logopedist en fysiotherapeut binnen onze brede school. Ook dyslexiebehandelingen worden binnen onze school aangeboden. Na schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van de lessen die door de muziekschool aangeboden worden. In de toekomst hopen wij de mogelijkheden uit te kunnen breiden.

Nieuws

  • Nieuwsbrieven 2021-2022

    Hier vindt u  de nieuwsbrieven van het gehele schooljaar ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties van de ...  Lees verder »

Contact

Bavoschool Ursem
Middengouw 13
1645 PN Ursem

T:072 – 5021422

Alle contact gegevens »

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowf.nl

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.