The Leader in me

De Bavoschool ontwikkelt zich aan de hand van de eigenschappen van ‘ The leader in me’

De 7 gewoontes helpen de leerlingen bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die zij nemen. Ze leren zich bewust te zijn van het eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden. We leren de leerlingen de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.

Vanuit een positief zelfbeeld krijgen de leerlingen de ruimte en de tijd om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en zich als totaal mens te ontwikkelen.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me.


Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel in allerlei (sociale) situaties en de verantwoordelijkheid die je daarin hebt.

We werken in de hele school, van groep 1 tot en met 8, met The leader in me.
 We gebruiken daarbij De Boom van de 7 gewoonten.

De verschillende onderdelen van de boom hebben een betekenis. De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want daarmee staat de boom stevig zodat hij niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. 
De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen halen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt en bang of klagerig bent. Je krijgt grip krijgt op sociale situaties doordat je daarin je eigen verantwoordelijkheid ziet en het aandeel dat je erin hebt.De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen.

Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. 
De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie). 


De kruin laat zien dat de boom tot volle bloei en groei is gekomen! Dat kan alleen als de boom krijgt wat hij nodig heeft. Dat is gewoonte 7: ‘houd de zaag scherp’! Dat betekent dat je goed voor jezelf moet zorgen en jezelf moet ‘voeden’ op 4 terreinen: mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of die je inspireren. Spiritueel (ziel), door naar de kerk te gaan of te mediteren of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Hieronder vindt u een korte beschrijving van elk van de zeven gewoonten zoals we die ook aan kinderen meegeven. 


Gewoonte 1 : Wees proactief. Ik ben trots op wie ik ben en weet wat ik wil. Ik ben een verantwoordelijk persoon en ik denk na over wat ik doe. Ik neem initiatief. Ik kies mijn daden, mijn houding en mijn stemming. Ik geef anderen niet de schuld voor mijn verkeerde acties. Ik doe goede dingen zonder dat dit aan mij wordt gevraagd, zelfs als niemand kijkt. 


Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten.Ik plan vooruit en maak doelen voor mijzelf. Ik doe dingen die ertoe doen en die belangrijk voor me zijn en ik maak een verschil. Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn klas en draag bij aan de missie en visie van de school. Ik zoek naar manieren om een goede burger te zijn. 


Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst. Ik besteed mijn tijd aan dingen die belangrijk zijn voor mij. Dit betekent dat ik nee zeg tegen dingen die ik niet zou moeten doen. Ik bepaal wat het belangrijkste is, maak een plan, en volg mijn plan. Ik houd me aan mijn voornemens en de taken die ik mezelf opgelegd heb. 


Gewoonte 4: Denk win-win.Ik zoek evenwicht tussen wat ík wil en wat anderen willen. Ik heb de moed om te zeggen wat ik wil en houd rekening met wat anderen willen. Als er conflicten zijn, zoek ik naar een win-win oplossing door te denken dat we allebei kunnen winnen. 


Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ik luister naar de ideeën en gevoelens van andere mensen. Ik probeer de dingen vanuit hun gezichtspunt (paradigma) te bekijken. Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. Ik luister met volledige aandacht met mijn oren, mijn ogen en mijn hart. Ik vraag door als ik anderen niet begrijp. Ik durf ook mijn ideeën en mening te vertellen, nadat ik de ander heb begrepen.


Gewoonte 6: Creëer synergie.Ik waardeer de sterke punten van andere mensen en leer van hen. Ik kan goed met anderen opschieten, zelfs met mensen die anders zijn dan ik. Ik kan goed samenwerken in grote en kleine groepen. Ik wil de ideeën van anderen begrijpen. Ik weet dat het bij samenwerken niet gaat om mijn idee alleen. Het gaat ook niet alleen om het idee van de ander. We komen samen tot een 6 veel beter idee; het gaat om de derde oplossingsmogelijkheid. We kunnen samen dingen doen die we apart niet zo goed kunnen. 


Gewoonte 7: Houd de zaag scherp.Ik geef mezelf aandacht en zorg dat ik krachtig blijf. Ik zorg voor mijn lichaam door goed te eten, te bewegen en genoeg te slapen (lichaam). Ik leer op veel verschillende manieren en plaatsen, niet alleen op school, maar ook thuis en buiten (hoofd). Ik breng tijd door met familie en vrienden en geef de mensen waar ik van houd aandacht en zorg (hart). Ik neem de tijd om mensen op een betekenisvolle manier te helpen (ziel). Ik houd deze vier onderdelen van mezelf in evenwicht.

Nieuws

  • Nieuwsbrieven 2021-2022

    Hier vindt u  de nieuwsbrieven van het gehele schooljaar ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties van de ...  Lees verder »

Contact

Bavoschool Ursem
Middengouw 13
1645 PN Ursem

T:072 – 5021422

Alle contact gegevens »

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowf.nl

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.