Buitengewoon verlof

Leerplicht
Het gebeurt in een schooljaar regelmatig dat ouders een verlofaanvraag voor hun kinderen willen doen, buiten de schoolvakanties om. Wij willen u er op wijzen dat slechts in uitzonderingsgevallen dit verlof door de directeur kan worden verleend. Bij het inplannen van uw vakantie vragen wij u daarom het vakantierooster aan te houden.
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Voor ieder verzuim, anders dan ziek­te, is een verlofaanvraag en toestemming nodig.
De volledige regeling, zoals die wettelijk geldt, kunt u vinden in de schoolgids.

Buitengewoon verlof: bijzondere gelegenheid
Leerlingen kunnen alleen vrij krijgen voor de gebruikelijke gebeurtenissen als huwelijk, jubileum, begrafenis e.d. Voor de aanvraag van dit verlof kunt u bij de directie een formulier halen.

Buitengewoon verlof: vakantie buiten de schoolvakantie
Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directeur vrijaf worden gegeven voor extra vakantie. Zo’n aanvraag voor verlof dient minimaal 4 weken van te voren bij de schoolleiding te worden ingediend, vergezeld van een werkgeversverklaring. De verlofperiode mag ten hoogste 10 schooldagen beslaan en de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Wilt u bij het bepalen van de periode rekening houden met de toetsperiodes in januari en juni? Deze staan vermeld in de jaarkalender.
De benodigde formulieren voor het aanvragen van verlof kunt u ophalen bij de directie. Van ongeoorloofd verzuim maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Medemblik.
Wij verzoeken u, om misverstanden te voorkomen, ook nadat u toestemming heeft gekregen van de directie, het verzuim persoonlijk door te geven aan de groepsleerkracht.

Nieuws

  • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

    De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam