De geschiedenis

De mozaïek  in de hal staat symbool voor de geschiedenis van onze school
Pius X en zijn band met De Bangert

In de vijftiger jaren was in de wijk de Bangert het buurthuis Sarto. In dit buurthuis had de kleuterschool een plekje. Er is toen geijverd voor een lagere school in dezelfde buurt. De oprichting daarvan, in het huidige gebouw, was rond 1955.

In die tijd waren school en kerk nauw met elkaar verbonden en de naam van de nieuwe school had daar dus ook mee te maken. De naam van de school werd Pius X; Naar paus Pius X.
De naam die de school kreeg had te maken met de naam van het buurthuis. Sarto is de wereldse naam van Pius X.

Begin jaren 80 kwam de Wet op het Basisonderwijs. Daarin werd bepaald, dat kleuterschool en lagere school in één gebouw moesten worden onder gebracht.

In buurthuis Sarto was nog steeds kleuterschool de Krummelskuit. Op het grote speelplein naast lagere school Pius X werd nieuwbouw gepleegd voor de kleuterafdeling. Hier hangt in de hal nog altijd het naambord van de vroegere kleuterschool.
Toen de nieuwbouw klaar was, rees de vraag welke naam er gebruikt ging worden. Een nieuwe start, een nieuwe afdeling: Een nieuwe naam. Dat was de oplossing.

Er is toen een namenwedstrijd uitgeschreven en uit de inzendingen kwam Bangert naar voren. Bangert is de naam van de buurt op Andijk-West waar onze school staat.
De nieuwe naam is daarna langzaam ingeburgerd. Om het oude ‘weg te werken’ werd de mozaïek van paus Pius X achterin de hal voorzien van een plaat kurk. De plek kon als prikbord gebruikt worden. Begin jaren 2000 was men toch wel benieuwd wat er achter dat prikbord zat en de kurklaag werd verwijderd.
Van lijmlaag en kurk ontdaan, met een kleine beschadiging in de onderste hoek, prijkt de mozaïek sindsdien weer in volle glorie in onze school.

Nieuws

  • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

    De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam