Visie op onderwijs

Basisschool De Bangert voor boeiend en bloeiend onderwijs

Wat maakt ons onderwijs boeiend?

Op De Bangert werken we samen in een veilige en gestructureerde omgeving waar ieder kind zich zo veel mogelijk ontwikkelt op z’n eigen niveau. De ontwikkeling betreft de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs door o.a. inzet van ict
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • leerlingen zelfstandig (samen) laten werken

We gaan voor de brede ontwikkeling van elk kind. Naast de lessen in lezen, taal en rekenen besteden we tijd aan de vakken gymnastiek, muziek, handvaardigheid en wereldoriëntatie. Daarnaast organiseren we regelmatig schoolactiviteiten.

Hoe laten we de leerlingen bloeien?

Bij ons op school staat het welbevinden van het kind centraal. Leerlingen komen blij binnen en gaan blij naar huis. Anders gaan we in gesprek met het kind en eventueel de ouders.

Het team van De Bangert streeft ernaar dat leerlingen:

 • met zorg met elkaar en de wereld omgaan
 • een positief zelfbeeld ontwikkelen
 • positief denken, voelen en doen
 • zich aan afspraken houden
 • betrouwbaar en eerlijk zijn

We werken met de methode Kanjertraining om de leerlingen te begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling.

De school is samengesteld uit ouders, leerlingen en teamleden, waarbij ouders en teamleden een eerste taak hebben het kind te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Het kind staat dus centraal. Voorwaarde voor ontwikkeling is veiligheid. Dit gevoel van veiligheid kun je mensen geven door ieders mening te respecteren en elkaar te kunnen accepteren. Wij streven ernaar een sfeer te creëren, waarin dat mogelijk is.

Nieuws

 • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

  De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam