Medezeggenschapsraad

Het doel van de medezeggenschapsraad (MR) is de medezeggenschap van de ouders en het team te waarborgen. Zij heeft tot taak kritisch mee te denken over het beleid van de school. De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse beleidsterreinen van school. De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De MR bestaat uit zes personen, drie leerkrachten en drie (gekozen) ouders.

Namens de leerkrachten: Sjaak Dudink, Kim Wit en Vera Koopen.
Namens de ouders: Debbie Aker (voorzitter), Mieke Neuvel en Marieke Keeman.

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op te vragen via het mailadres van de MR. Het jaarverslag kunt u onder aan de pagina vinden.

De vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 kunt u vinden onder het kopje ‘agenda.’

Eén vertegenwoordiger van De Bangert heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKO West-Friesland. Dit is Edwin de Wit.

Wilt u contact opnemen met de MR? Benader persoonlijk één van de leden of mail naar: mr.bangert@skowf.nl

Nieuws

  • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

    De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam