Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) organiseert en ondersteunt bij activiteiten voor leerlingen binnen de school, waaronder Sinterklaas, kerstmis, de schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8.

Iedere groep heeft een klassenouder. Gezamenlijk vormen zij de Oudervereniging.

Samenstelling oudervereniging:

Groep 8: Mirjam van Warmerdam
Groep 6/7: Evelyn Ruiter
Groep 5/6: Inge Steltenpool
Groep 3/4: Francina van Wanrooij, Maartje Steltenpool
Groep 1/2A: Marleen Pham
Groep 1/2B: vacant

De klassenouders staan ook genoemd op de groepspagina van elke groep.

De Oudervereniging legt eens per jaar verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Dit gebeurt op de jaarvergadering die georganiseerd wordt in het najaar.

Lidmaatschap en ouderbijdrage
Op het moment dat u uw kind bij ons aanmeldt op school wordt u lid van de OV. U betaalt per jaar als het ware contributie. Dit is een vrijwillige* ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor de bekostiging van de diverse schoolactiviteiten en -festiviteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 40,- per jaar per kind. De vrijwillige ouderbijdrage in groep 8 is € 100,-. Een deel hiervan is de bijdrage aan het schoolkamp. De hoogte is vastgesteld in overleg met de MR en de leden van de OV.

U heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage via een automatisch incasso te betalen. Of wilt u het bedrag voor de herfstvakantie storten op rekeningnummer NL 06 RABO 030 24 52 737 ten name van Oudervereniging Bangertschool Andijk. Bij de overboeking graag de naam(namen) van uw kind (eren) vermelden.

*De toelating tot school is niet afhankelijk van financiële bijdragen van de ouder(s). Mocht het betalen van de ouderbijdrage problemen opleveren dan is het mogelijk om voor reductie of kwijtschelding in aanmerking te komen. In het geval dat school en ouder(s) in overleg met elkaar niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, biedt de school vervangende activiteiten aan.

Nieuws

  • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

    De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam