Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de mogelijkheid voor kinderen om op school te lunchen.
Dit doen ze in het overblijflokaal onder begeleiding van overblijfmedewerkers. Als de lunch op is kunnen de kinderen binnen of buiten spelen.

TSO registratie

Naar aanleiding van de enquête én na overleg met de MR, die positief reageerde, hebben we besloten om een proef te doen met een ander administratiesysteem voor de TSO. We testen dit systeem van de meivakantie tot de zomervakantie. Het nieuwe systeem heet ‘overblijven met Edith’.

Overblijven met Edith

De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar vooral ook voor u als ouder/ verzorger, omdat dit systeem voorziet in alle minpunten van Schoolkassa die u heeft aangegeven.

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten

U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag, en 7 dagen per week.  U kunt uw kind 2 dagen van te voren aan- of afmelden voor het overblijven van de dag. Dit kan eenvoudig via de tablet, smartphone of vaste computer op www.overblijvenmetedith.nl

Overzichtelijk betalen

U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een

gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van basisschool De Bangert. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand. Het bedrag per overblijfmoment is vastgesteld op €2,00 per overblijfmoment.

Benodigde actie van uw kant

Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat iedereen zich inschrijft in het systeem, ook wanneer u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt rechtstreeks een ouderaccount aanmaken via de website www.overblijvenmetedith.nl. U klikt op de button ‘inlognaam en wachtwoord aanvragen’

Het overblijven via het nieuwe systeem gaat in op maandag 10 mei 2021, direct na de meivakantie. Wij vertrouwen er op dat dit online registratie- en administratiesysteem voor de overblijf voor alle betrokkenen naar tevredenheid gaat werken.

Mocht u nog vragen hebben in deze opstartfase dan kunt u die stellen aan de ICT coördinator Esther Koster, middels een bericht op Parro.

Met vriendelijke groeten,

Team Bangert

 

Nieuws

  • Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert

    De dag van de Koningsspelen, waarbij bewegen centraal staat, was het ...  Lees verder »

Agenda

Contact gegevens

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk
T: 0228 – 592361

Lees verder »

Basisschool De Bangert

Contact

RKBS De Bangert

Hooijschuurstraat 2
1619 CT Andijk

T: 0228 592361
E: directie.bangert@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam