Onze visie

De Hoeksteen: Samen leren en je ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen spelen en leren. Dit zie je in de glinstering van hun ogen. Ze hebben er zin in! Wij willen met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van kinderen blijven prikkelen. 

Leren is gericht op de basisvaardigheden, lezen, taal en rekenen, en op de brede ontwikkeling; het leren kennen van jezelf en je omgeving. Leerlingen op de Hoeksteen ontdekken de wereld. 

Wij laten ieder kind leren door te ontdekken en onderzoeken wat het kan. En wat het nog kan leren. Hierin is ieder kind uniek en ontdekt het eigen talent.

School is een plaats waar we samenkomen en samen zijn. In een veilige omgeving leren we kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar en om te zien naar anderen. 

We willen kinderen met een positief zelfbeeld en inzicht in hun eigen mogelijkheden toerusten voor hun verdere leven.

Onze visie in de praktijk


Basisvaardigheden
We werken met moderne methodes(lezen, rekenen en taal), waarbij de leerkrachten keuzes maken in het aanbod. Het te leren doel staat centraal. Digitale verwerking op de chromebooks zorgt ervoor dat iedere leerling op zijn eigen niveau aan zijn eigen doel kan werken.

In de kleuterbouw staat spelend leren centraal, waarbij de leerkracht het kind stimuleert in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. 

Daarnaast hebben we leermiddelen en materialen die leerlingen helpen als zij meer uitleg of meer uitdaging nodig hebben. Hierin werken leerkrachten samen met onderwijsassistenten om dit aanbod te organiseren.

Brede ontwikkeling
We bieden een breed aanbod van vakgebieden (muziek, wereldoriëntatie, creatieve vakken en expressie) en onderwerpen waarbij kinderen nieuwe kennis en vaardigheden ontdekken; hun brede ontwikkeling. Docenten van de muziekschool geven wekelijks les in elke groep. Een vakdocent bewegingsonderwijs verzorgt de gymles in elke groep. In groep 4 t/m 6 is elke 2 weken een zwemles. Op vrijdagmiddag is voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 in het ‘vrijdagmiddagcircuit’ een uitdagend en nieuwsgierig-makend aanbod door eigen leerkrachten en gastdocenten.

Enkhuizen biedt een rijk aanbod aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. We hebben een abonnement bij het Zuiderzeemuseum, werken samen met het Hertenkamp (NME) en Enza zaden.

Eigenaarschap
Drie keer per jaar houden de leerkrachten vanaf groep 5 een kindgesprek, waarbij het kind en de leerkracht spreken over de ontwikkeling van het kind. De ouder-gesprekken over het rapport is een gesprek tussen ouder-kind-leerkracht.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij vergaderen zo’n 6 keer per jaar en dragen bij aan de schoolontwikkeling.

Sociale ontwikkeling
We bieden een veilige omgeving met structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid. (Lees meer over het gedragsprotocol)

We werken met de Vreedzame school en Positive Behavior Support.

De kinderen in deze tijd groeien op in een multiculturele samenleving. Wij zien de diversiteit aan culturele achtergronden van de leerlingen als een verrijking.

De school en het team
Het prikkelen van de nieuwsgierigheid vraagt om een aantrekkelijke school, qua inrichting binnen en buiten en qua leermiddelen; Een rijke leeromgeving met inspirerende leerkrachten en faciliteiten die ondersteunend zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Dit is een proces waar de leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel dagelijks aan werken.

Leidende principes: (gedeelde waarden als basis waarmee we aan onze bedoeling werken)

 • We zien elkaar en voelen ons gezien
 • We hebben vertrouwen in elkaar
 • We leren van elkaar, fouten maken mag
 • We zijn allemaal anders, jij mag er zijn

Nieuws

 • Herdenken en vieren van de vrijheid op 4 en 5 mei in Enkhuizen

  2022, een jaar waarin we extra stilstaan bij de niet ...  Lees verder »

 • Feestdag Zilveren weken

  Woensdag 19 januari was het écht feest op school; Een feestdag van De ...  Lees verder »

 • Muzikale opening schoolproject ‘Worden wat je wil’

  Maandagochtend kwamen de kinderen van alle groepen bij elkaar op het ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande