2022, een jaar waarin we extra stilstaan bij de niet vanzelfsprekendheid van vrijheid.

75 en 76 jaar vrijheid hebben we niet kunnen herdenken en vieren, zoals we zouden wensen.

Sinds eind februari ervaren we weer meer vrijheid door het afschaffen van de vele coronaregels, maar tegelijkertijd werden we geconfronteerd met de inval van Rusland in Oekraïne. We zien afschuwelijke beelden en voelen ons vaak machteloos. Hoe gaan we om met de vluchtelingen uit Oekraïne en hoe verhoudt dit zich tot andere vluchtelingen?

Een donkere wolk hangt boven ons hoofd en we ervaren spanningen. Dit heeft zeker invloed op ons gevoel van echte vrijheid.

Juist nu het herdenken en vieren weer mogelijk is op 4 en 5 mei, willen we de bewustwording van vrijheid vergroten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als jaarthematekst gekozen voor Vrijheid in Verbondenheid (zie www.4en5mei.nl/ ). Tevens staan we dit jaar stil bij de ‘Geboorte van Nederland 1572’ en met de 4V’s, waarmee op verschillende plaatsen in Nederland activiteiten worden georganiseerd, zijn twee V’s al opgenomen in het jaarthema van het Nationaal Comité.

Voor ons een aanleiding om, gezien de tijd waarin we nu leven, het als volgt te formuleren: ‘Vanuit Verscheidenheid werken wij aan Verbondenheid, zodat Verdraagzaamheid groeit en een ieder in Vrijheid kan leven.’ Dat is een moeilijke opdracht, maar ieder kan daarmee aan de slag op eigen wijze, hoe klein dit ook lijkt. Samen werken aan vrede en vrijheid!

Op 4 mei om 15.00 uur herdenken we de Canadese en Amerikaanse en andere gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog op de Algemene Begraafplaats.

Om 16.00 uur is de herdenking bij monument ‘Schaduwcorrectie mei 1995’ op de Nelson Mandeladreef. Vooral kinderen zullen tijdens deze ceremonie met gedichten en muziek  de herdenking invulling geven.

Om 19.00 uur wordt de herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Zuiderkerk. Aansluitend is de Stille Tocht naar het monument ‘de Stedemaagd’ in het Wilhelminaplantsoen. Om 20.00 uur volgt daar twee minuten stilte, het Wilhelmus en een toespraak van burgemeester E. van Zuijlen. Daarna is een krans-/bloemlegging.

Bij alle herdenkingen is iedereen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

5 Mei In de nacht van 4 op 5 mei zal de Vlam van de Vrijheid weer opgehaald worden door een groep Enkhuizer fietsers uit Wageningen, de stad waar de vrede werd getekend op 5 mei 1945. Op tandems wordt de tocht in estafettevorm in de nachtelijke uren afgelegd. De groep met fakkel zal vervolgens om 13.15 uur bij de Koepoort  arriveren.

Daarna gaan zij langs de activiteiten van de Oranjevereniging bij de Westerkerk en de Vrijheidsmaaltijd bij de Drommedaris. Op beide plaatsen zal stil worden gestaan bij de betekenis van het bevrijdingsvuur.

Om 14.00 uur zal met de fakkel de vlam worden ontstoken tijdens het Bevrijdingskinderfestival in het Wilhelminaplantsoen.

5 Mei vieren we de vrijheid op gepaste wijze, rekening houdend met de actualiteit.

Voor meer informatie www.4en5meienkhuizen.nl