Gedragsprotocol

Op onze school werken we in alle groepen met het Gedragsprotocol.
-Download gedragsprotocol Hoeksteen-
Hierin staan procedures over aanpak van grensoverschrijdend gedrag en pesten en de afspraken over de omgang met elkaar en die gelden zowel voor de kinderen en hun ouders én voor allen die op school werken.
De afspraken zijn:

 1. Wees vriendelijk naar elkaar.
 2. Laat anderen meespelen, zodat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Als je iets dwars zit, praat hierover met degene om wie het gaat. Zo kan hij/zij ook zijn/haar eigen verhaal vertellen.
 3. We accepteren iedereen zoals hij/zij eruit ziet; en noemen elkaar bij de voornaam; anders zijn is leuk.
 4. Als iemand een foutje maakt: geeft niet, we maken allemaal fouten. Help elkaar hierbij.
 5. Respecteer andermans eigendommen.
 6. Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen, als dat niet lukt vraag je hulp bij de leerkracht.
 7. Laat iedereen in zijn waarde.
 8. Help mee de sfeer op school zo te krijgen dat iedereen zich veilig voelt.
 9. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht. Dat is dan geen klikken.

Vreedzame school

We gebruiken in alle groepen met de Vreedzame School en van daaruit leren we kinderen omgaan met conflicten. Er zijn ook regels die per groep worden afgesproken aan het begin van het schooljaar. Deze kunt u in de groep navragen. Wij verwachten dat ouders ons ondersteunen in het aanleren van regels en normen en waarden. Samen moeten we het de kinderen leren.

Positive Behavior Support

Binnen de Hoeksteen werken we daarnaast met de methode PBS (Positive Behavior Support) een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.

Goed gedrag kun je leren!

Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht. Gedrag wordt aangeleerd en gewenst gedrag wordt bekrachtigd middels een beloningssysteem. Teamleden werken actief aan het bekrachtigen van goed gedrag.

Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie. Binnen de klas gebruikt de Hoeksteen hiervoor de stoplichtprocedure en de time-out buiten de klas. Er is daardoor schoolbreed eenduidigheid over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag.

De stoplichtprocedure

Bij deze methode is het de bedoeling om via de kleuren groen, oranje en rood direct visueel te maken dat een kind een waarschuwing krijgt: zijn kaartje wordt namelijk verschoven. Dit systeem hangt voor in de klas op het whiteboard.

Schoolregels mobiele telefoons

Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet toegestaan op school. Dit om misbruik door privacy-schending te voorkomen.
Wanneer een kind wil bellen, kan het dit vragen aan de leerkracht en kan het de telefoon van school gebruiken.
Neemt een kind toch een mobiel mee, dan moet deze uitstaan.
Het kind is zelf verantwoordelijk voor het opbergen van de telefoon. De leerkracht doet dit niet. Diefstal of beschadiging is op eigen risico.

Nieuws

 • Herdenken en vieren van de vrijheid op 4 en 5 mei in Enkhuizen

  2022, een jaar waarin we extra stilstaan bij de niet ...  Lees verder »

 • Feestdag Zilveren weken

  Woensdag 19 januari was het écht feest op school; Een feestdag van De ...  Lees verder »

 • Muzikale opening schoolproject ‘Worden wat je wil’

  Maandagochtend kwamen de kinderen van alle groepen bij elkaar op het ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande