OV

Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school kunt u vrijwillig lid worden van de oudervereniging.

De oudervereniging ondersteunt de school met het organiseren van leuke activiteiten voor de
kinderen zoals onder andere het Sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreis/kamp, juffenfeest en Sint
Maarten.

Het lidmaatschap brengt met zich mee dat er een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Op dit moment
is de vrijwillige ouderbijdrage € 35,- per kind voor groep 1 t/m 7 en voor groep 8 € 130,- per kind.
Deze bijdrage komt volledig ten goede van de kinderen. Het bedrag zal via een machtiging van uw
bankrekening worden afgeschreven. Uiteraard gaat u uw bijdrage betalen vanaf het moment dat uw
kind op school zit en vervalt het lidmaatschap indien uw kind de school verlaat.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen of via
de mail ov.deschelp@skowf.nl

Voorzitter:                     Deborah Bakker-Wouts
Secretaris:                     Laura Klabbers -Schoon
Penningmeester:         Claudia Mol

 

Nieuws

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam