De leerlingenraad

Alles wat wij, leerkrachten en ouders, op school doen heeft als doel dat de kinderen er beter van worden. De mening van de kinderen doet er daarom ook toe. In de leerlingenraad krijgen de kinderen de gelegenheid om hun mening te geven over wat wij doen op school.

De leerlingenraad bestaat uit 10 leden. Dit zijn 2 kinderen uit elke jaargroep van 4 t/m 8. Emilie Smit is de voorzitter.

De leden worden benoemd na de verkiezingen.

De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen vanuit de leerkrachten waarvan zij de mening van de kinderen willen horen. En de kinderen brengen zelf onderwerpen in die naar voren zijn gekomen vanuit de groepsbesprekingen voorafgaand aan de leerlingenraad en de ideeënbus .

Van de vergadering van de leerlingenraad wordt een verslag gemaakt.
Deze verslagen worden ook gepubliceerd op deze pagina.

Met de leerlingenraad willen bereiken dat:

  • de kinderen meer betrokken zijn bij de schoolorganisatie
  • de kinderen kennis maken met actief burgerschap
  • de kwaliteit van onze schoolorganisatie wordt bevorderd

Bij het lokaal van groep 8 hangt een ideeënbus. Kinderen die een idee hebben voor de leerlingenraad kunnen hun idee opschrijven en in deze bus doen.

Verslagen leerlingenraad:

Nieuws

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

De Sprankeling
Buitenroede 12
1633 GV Avenhorn
0229 343500

Alle contact gegevens »

Contact

Buitenroede 12
1633 GZ Avenhorn

T: 0229 – 343500

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam