De ouderraad

De ouderraad van De Sprankeling

Begin van het schooljaar zal dit stuk aangepast worden.
De ouderraad (OR) van de Jozefschool bestaat op dit moment uit elf ouders (leden) en samen behartigen wij de belangen van de kinderen en ondersteunen wij de teamleden bij de diverse schoolactiviteiten.De OR is actief bij de organisatie van activiteiten als openingsviering, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Na ieder schooljaar wordt gekeken of de ouderbijdrage nog voldoet en aan de hand van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten baten en kosten per activiteit zullen zijn. Daarnaast is er een maandelijks overleg waarbij de lopende zaken worden besproken, onderwerpen als “lief &leed”, de mededelingen van het team en de MR.Klik hier voor de cijfers van 2018/2019 en de begroting van 2019/2020.

Bij vragen of opmerkingen kunt u een van de leden aanspreken, bellen of een e-mail sturen aan de ouderraad: or.jozefschooldegoorn@skowf.nl

De samenstelling van de ouderraad is m.i.v. het schooljaar 2019 – 2020 als volgt:

Voorzitter:
Stefan Bakker
Penningmeester:
Ester Osse
Annelies Hofland
Notulist:
Denise Koning
Overige leden: Diana Laan
René Kok
Brigitte Schieck
Saskia Bakker
Inge de Groot
Astrid Egstorf
Maurien Knijn
Chantal van Langen (vanuit school)
Emilie Smit (vanuit school)

Nieuws

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

De Sprankeling
Buitenroede 12
1633 GV Avenhorn
0229 343500

Alle contact gegevens »

Contact

Buitenroede 12
1633 GZ Avenhorn

T: 0229 – 343500

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam