Stichting Leergeld Westfriesland

Stichting Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rond komen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp.
Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om sportkleding of om spullen die nodig zijn om te sporten. 
Cultuur: Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles, balletles of danslessen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken. 
Welzijn: Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.  Ook verstrekt Leergeld een goede 2e hands fiets en maximaal één gebruikte computer met actuele software per gezin.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Inkomensnormen
Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het bijstandsniveau:
Eenoudergezin: € 1.535,-
Meerpersoonshuishouden: € 1.758,-

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.
Leergeld werkt samen met het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen. Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen de criteria. Indien het gezin hieraan voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de schoolkwijtschelding kunnen aanvragen. Het afgelopen jaar is hiervan in tientallen gevallen gebruik gemaakt.

Nadere informatie
Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website https://www.leergeldwestfriesland.nl
Klik op de knop ´Hulp voor uw kind´. Ouders kunnen ook bellen. Het Leergeld-kantoor is bereikbaar van 11.00 tot 15.00 uur op maandag t/m woensdag. Tel. nr. 0229 – 706800

Nieuws

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

De Sprankeling
Buitenroede 12
1633 GV Avenhorn
0229 343500

Alle contact gegevens »

Contact

Buitenroede 12
1633 GZ Avenhorn

T: 0229 – 343500

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam