Beste ouders,
Deze week is er in de groepen 3 tot en met 8 gestart met de halfjaarlijkse toetsen van ons Cito
leerlingvolgsysteem (deze worden ieder jaar in januari en juni afgenomen).
We willen u vragen om in deze periode geen medische bezoeken gedurende schooltijd te plannen,
tenzij het natuurlijk niet anders kan. Het kan zijn dat uw kind in deze periode met ziekte of
quarantaine te maken krijgt en daarom niet bij de groepsafname aanwezig kan zijn. Vanzelfsprekend
kan uw kind de toetsen dan op een later moment inhalen. De leerkrachten houden rekening met een
inhaalschema, zo goed mogelijk passend bij uw kind.
Voor sommige leerlingen worden de cito toetsen op maat afgenomen. Mocht dit zo zijn, dan wordt
dit door de leerkrachten aan u als ouder doorgegeven.
Bij het rapport van maart ontvangt u de cito resultaten van uw kind.

Met vriendelijke groet,
Alet Groot,
directeur