Groep 1-2

De Kleuters

Op de Jozef en Mariaschool hebben we 1  kleuterklas. We beginnen het schooljaar met 19 kinderen, in de loop van het jaar groeit dit naar ongeveer 23 kinderen. De groep is verdeeld in leerjaar 0,1 en 2. De leerkrachten zijn juf Bluette, maandag, dinsdag en woensdag. Juf Joke, op donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en woensdag hebben we een onderwijsassistent stagiaire, zij begeleidt activiteiten in groepjes en ondersteunt de leerkracht bij het klaarzetten en opruimen van materialen. 

 

Spelend leren

Kleuters leren spelenderwijs, dat is een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van ons kleuteronderwijs. De kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen en zo te leren. De kinderen werken in thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld, bijvoorbeeld een seizoen, familie, feest, dieren, natuur, beroepen, etc. Dit thema is de leidraad voor creatieve opdrachten, taalverwerving, muziek, spel, beweging en voorbereidend rekenen. De kringactiviteiten zijn een waardevolle manier om de thema’s vorm te geven. Er worden verhalen verteld/gespeeld of prentenboeken voorgelezen om aan de luisterhouding te werken, de woordenschat te oefenen en het begrijpend luisteren te stimuleren. Bij rekenactiviteiten moet u denken aan het oefenen van de begrippen eerste, laatste, kleinste, evenveel, hoeveelheden, meer, minder, een bouwwerk na maken etc. Tel- en cijferspelletjes komen ook regelmatig aan bod. In een kleine kring (dit is een klein groepje kinderen) doen we taalactiviteiten zoals rijmen, eerste en laatste letter van een woord etc, om op een speelse manier de leesvoorwaarden te ontwikkelen. Deze vorm biedt de mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten oefenen. Ook voorbereidend schrijfonderwijs is in het programma opgenomen. 

De kinderen krijgen een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk past bij hun ontwikkelingsniveau. Uitgangspunt bij het voorbereiden van de thema’s zijn de kerndoelen die zijn uitgewerkt door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). De leerkrachten gebruiken het leerlingvolgsysteem ´het jonge kind´ om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen. Gym, godsdienst, Vreedzame school, de Breinhelden, muziek en niet te vergeten buitenspelen maken de week compleet.

 

Activiteiten

Tijdens het spelen en werken mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. De gedachte daarachter is dat een kind zelf uitvindt/aangeeft wat hij/zij kan en dat hij/zij zelfstandig leert werken. Het samen met andere kinderen spelen geeft heel veel uitdaging, samenwerken, communiceren, je plaats bepalen, omgaan met andere ideeën e.d. We hebben een uitgebreid aanbod van spel: de bouwhoek, speelhuis, legohoek, constructiehoek, plastic blokken, zand- en watertafel, puzzels, knutselen, klei, kralenplanken enz.

Om alle kinderen ook activiteiten te laten doen die wij belangrijk voor de ontwikkeling van het kind vinden, hebben de kinderen die daar aan toe zijn elke week de weektaak, elke week 1 of 2 opdrachten passend in het thema. De kinderen plannen dit zelf in. Wanneer ze de opdracht af hebben, mogen ze een stempel zetten op de weektaaklijst. De kinderen die nog niet toe zijn aan het zelfstandig maken van een opdracht, maken onder begeleiding van de leerkracht of stagiaire elke week een opdracht. We merken dat kinderen hierdoor meer interesse voor vormen van spel krijgen, die ze anders niet zouden kiezen. Vanaf groep 2 bieden we, naast de reken en leesvoorwaarden, de kinderen ook de letters en de cijfers aan. Samen met de kinderen van groep 2 houden we in hun portfolio bij welke lees- en rekendoelen ze al gehaald hebben. Als ze een doel hebben gehaald, dagen we ze uit middels het spelen van verschillende spelletjes om het volgende doel te halen zodat de kinderen uiteindelijk aan alle voorwaarden voldoen om door te gaan naar groep 3.

Naast het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, hebben we ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zetten hiervoor de methode Vreedzame school en Breinhelden in. Hierdoor krijgen de kinderen meer oog voor elkaar, leren ze rekening houden met elkaar, voor zichzelf opkomen en hoe je om kunt gaan met een conflict. Door de lessen van Breinhelden leren ze welke breinkrachten je moet inzetten om te beginnen aan een opdracht (de startkracht) en je stopkracht moet gebruiken als je de activiteit waar je mee bezig bent moet stoppen omdat je anders te laat op school komt. Voor meer uitleg over deze methodes, verwijzen wij u door naar de website van de methodes.  https://www.devreedzame.school/ & https://www.breinhelden.nl/

 

We bereiden op bovenstaande wijze de kinderen voor op een goede overgang naar de volgende groep.

Leerkracht

Bluette Hermans en Joke Groen
Leerkrachten groep 1-2
E: kleuters.jozefenmaria@skowf.nl

Nieuws uit Groep 1-2

 • Sinterklaasviering

  Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

 • Boekenmarkt

  Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

 • Loterij giro 555

  Beste ouders, Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor giro 555! ...  Lees verder »

 • De nationale Voorleesdagen

  26 januari zijn de nationale voorleesdagen op school van start gegaan. ...  Lees verder »

 • De dierentuin…

  Jullie zullen het bijna niet geloven, maar groep 1/2 had een ´echte´ ...  Lees verder »

 • Doorschuifochtend

  Eindelijk was het dan zo ver de doorschuifochtend! Volgend jaar gaan ...  Lees verder »

 • Informatie volgend schooljaar

  Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

 • Toestemming contactgegevens

  Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

 • Rapportgesprekken

  Beste ouders, Donderdag 8 april krijgt uw kind het rapport mee. Vanaf ...  Lees verder »

 • Palmpasen

  Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet ...  Lees verder »

 • Lentekriebels

  Een feestelijke en hartverwarmende opening van de week van de ...  Lees verder »

 • Thema In de Winter!

  Vanaf de kerstvakantie hebben we in de kleutergroep gewerkt over het ...  Lees verder »

 • Thema Sinterklaas en vervoer

  In onze klas zijn we druk bezig met het Sinterklaas en vervoer. We ...  Lees verder »

 • Eduard de eekhoorn

  We hebben bezoek gehad, maar van wie? We hebben een brief gekregen, ...  Lees verder »

 • Kinderboekenweek 2020

  Op woensdag 30 september openden we met de hele school de ...  Lees verder »

 • Sinterklaas

  Beste ouders,Ook dit jaar doen wij met de groep 1 t/m 4 weer mee met ...  Lees verder »

Meer nieuws uit Groep 1-2 »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam