Groep 1-2

Groep 1-2

 

Dit jaar (2021-2022) hebben we voor het eerst een groep 1-2-3 combinatiegroep. De groep is verdeeld in leerjaar 0, 1, 2 en 3.
We zijn begonnen met 20 leerlingen e
n gedurende het jaar stromen er nog nieuwe 4 jarigen in. De leerkrachten zijn
juf Bluette Hermans, maandag, dinsdag en woensdag om de week. Juf Joke Groen, op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
Op alle dagen is er een onderwijsassistent of een extra leerkracht aanwezig, zij/hij begeleidt activiteiten met individuele leerlingen
en in groepjes en ondersteunt de leerkracht bij het klaarzetten en opruimen van materialen.

 

Van Spelend leren naar werken in groep 3 

Werken in thema´s

Jonge kinderen leren spelenderwijs, dat is een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van ons onderwijs in de onderbouw. De kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen en zo te leren. De kinderen werken in thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld, bijvoorbeeld een seizoen, feest, dieren, natuur, beroepen, etc. Dit thema is de leidraad voor creatieve opdrachten, taalverwerving, muziek, spel, beweging en voorbereidend rekenen. De kringactiviteiten zijn een waardevolle manier om de thema’s vorm te geven. Er worden verhalen verteld/gespeeld of prentenboeken voorgelezen om aan de luisterhouding te werken, de woordenschat te oefenen en het begrijpend luisteren te stimuleren. Bij rekenactiviteiten voor de groepen 1-2 moet u denken aan het oefenen van de begrippen eerste, laatste, kleinste, evenveel, hoeveelheden, meer, minder, een bouwwerk namaken etc. Tel- en cijferspelletjes komen ook regelmatig aan bod. In een kleine kring (dit is een klein groepje kinderen) doen we met groep 1-2 taalactiviteiten zoals rijmen, eerste en laatste letter van een woord etc, om op een speelse manier de leesvoorwaarden te ontwikkelen. Deze vorm biedt de mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten oefenen. Ook voorbereidend schrijfonderwijs is in het programma van groep 1-2 opgenomen. De kinderen krijgen een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk past bij hun ontwikkelingsniveau. Uitgangspunt bij het voorbereiden van de thema’s zijn de kerndoelen die zijn uitgewerkt door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). De leerkrachten gebruiken het leerlingvolgsysteem ´het jonge kind´ om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen. Gym, godsdienst, Vreedzame school, Breinkachten, muziek en niet te vergeten buitenspelen maken de week compleet.

 

Spelen en werken

Tijdens het spelen en werken mogen de kinderen van groep 1-2 zelf kiezen wat ze willen doen. De gedachte daarachter is dat een kind zelf uitvindt/aangeeft wat hij/zij kan en dat hij/zij zelfstandig leert werken. Het samen met andere kinderen spelen geeft heel veel uitdaging, samenwerken, communiceren, je plaats bepalen, omgaan met andere ideeën e.d. We hebben een uitgebreid aanbod van spel: de bouwhoek, speelhuis, legohoek, constructiehoek, plastic blokken, zand- en watertafel, puzzels, knutselen, klei, kralenplanken enz.

Om alle kinderen ook activiteiten te laten doen die wij belangrijk voor de ontwikkeling van het kind vinden, hebben de kinderen die daar aan toe zijn elke week de weektaak, elke week 1 of 2 opdrachten passend in het thema. De kinderen plannen dit zelf in. Wanneer ze de opdracht af hebben, mogen ze een st

empel zetten op de weektaaklijst. De kinderen die nog niet toe zijn aan het zelfstandig maken van een opdracht, maken onder begeleiding elke week een opdracht. We merken dat kinderen hierdoor meer interesse voor vormen van spel krijgen, die ze anders niet zouden kiezen. Vanaf groep 2 bieden we de kinderen ook letters en cijfers aan. Hierbij worden de kinderen van groep 1-2 ook uitgedaagd door mee te doen aan de lees- en rekenspelletjes van groep 3. 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen naast thematische opdrachten op hun weektaak, ook opdrachten gericht op het leren lezen, schrijven en rekenen. De nadruk in groep 3 ligt dan ook op taal en dan vooral op het leren lezen. Met behulp van de methode Veilig Leren Lezen leren de kinderen in de eerste week al eenvoudige drieletterwoorden lezen. In het begin nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest uw kind korte woordjes al vloeiend. Rond de kerst zijn bijna alle klanken al bekend, met uitzondering van de ‘sch’, de ‘ng’ en de ‘nk’. Aan het eind van groep drie vormen ook die klanken geen probleem meer en wordt het leestempo steeds belangrijker.

Hand in hand met het leren lezen loopt het leren schrijven. Met behulp van de methode Pennenstreken leren de kinderen direct de juiste schrijfletter bij de aangeleerde letters. Vanaf dat moment stimuleren wij de kinderen om voortaan de schrijfletter te gebruiken. Eerst mogen alle schrijfletters nog los van elkaar geschreven worden. Vanaf kern 7 wordt er geschreven in het verbonden schrift.

Naast de taal is ook het rekenen een belangrijk onderdeel in de groep. Tijdens de rekenlessen gaan de kinderen aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook komt het meten, klokkijken (halve en hele uren) en het rekenen met geld (1 en 2 euro) aan de orde. Aan het einde van groep 3 kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen.

Naast het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, hebben we ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zetten hiervoor de methode Vreedzame school en Breinkrachten in. Hierdoor krijgen de kinderen meer oog voor elkaar, leren ze rekening houden met elkaar, voor zichzelf opkomen en leren ze welke breinkrachten je bijvoorbeeld moet inzetten om te beginnen aan een opdracht. Voor meer uitleg over deze methodes, verwijzen wij u door naar de website van de methode. 

We bereiden op bovenstaande wijze de kinderen voor op een goede overgang naar de volgende groep.

 

 

 

Leerkracht

Bluette Hermans en Joke Groen
Leerkrachten groep 1-2
E: kleuters.jozefenmaria@skowf.nl

Nieuws uit Groep 1-2

 • Boekenmarkt

  Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

 • Loterij giro 555

  Beste ouders, Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor giro 555! ...  Lees verder »

 • De nationale Voorleesdagen

  26 januari zijn de nationale voorleesdagen op school van start gegaan. ...  Lees verder »

 • De dierentuin…

  Jullie zullen het bijna niet geloven, maar groep 1/2 had een ´echte´ ...  Lees verder »

 • Doorschuifochtend

  Eindelijk was het dan zo ver de doorschuifochtend! Volgend jaar gaan ...  Lees verder »

 • Informatie volgend schooljaar

  Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

 • Toestemming contactgegevens

  Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

 • Rapportgesprekken

  Beste ouders, Donderdag 8 april krijgt uw kind het rapport mee. Vanaf ...  Lees verder »

 • Palmpasen

  Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet ...  Lees verder »

 • Lentekriebels

  Een feestelijke en hartverwarmende opening van de week van de ...  Lees verder »

 • Thema In de Winter!

  Vanaf de kerstvakantie hebben we in de kleutergroep gewerkt over het ...  Lees verder »

 • Thema Sinterklaas en vervoer

  In onze klas zijn we druk bezig met het Sinterklaas en vervoer. We ...  Lees verder »

 • Eduard de eekhoorn

  We hebben bezoek gehad, maar van wie? We hebben een brief gekregen, ...  Lees verder »

 • Kinderboekenweek 2020

  Op woensdag 30 september openden we met de hele school de ...  Lees verder »

 • Sinterklaas

  Beste ouders,Ook dit jaar doen wij met de groep 1 t/m 4 weer mee met ...  Lees verder »

Meer nieuws uit Groep 1-2 »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam