Groep 3-4

Groep 3/4

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap voor een kind op de basisschool. In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Met behulp van de methode Veilig Leren Lezen leren de kinderen in de eerste week al eenvoudige drieletterwoorden lezen. In het begin nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest uw kind korte woordjes al vloeiend. Rond de kerst zijn bijna alle klanken al bekend, met uitzondering van de ‘sch’, de ‘ng’ en de ‘nk’. Aan het eind van groep drie vormen ook die klanken geen probleem meer en wordt het leestempo steeds belangrijker.

Hand in hand met het leren lezen loopt het leren schrijven. Met behulp van de methode Pennenstreken leren de kinderen direct de juiste schrijfletter bij de aangeleerde letters. Vanaf dat moment stimuleren wij de kinderen om voortaan de schrijfletter te gebruiken. Eerst mogen alle schrijfletters nog los van elkaar geschreven worden.Vanaf kern 6 wordt er geschreven in het verbonden schrift.

Naast de taal is ook het rekenen een belangrijk onderdeel in de groep. Tijdens de rekenlessen gaan de kinderen aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook komt het meten, klokkijken (hele en halve uren) en het rekenen met geld (1 en 2 euro) aan de orde. Aan het einde van groep 3 kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen.

En dan is daar groep 4. De groepen 3 en 4 horen bij elkaar. In deze groepen wordt een stevig fundament gelegd waar in de hogere groep op wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 een voortzetting, uitbreiding maar ook veel herhaling van de lesstof van groep 3.

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 worden er veel klankzuivere woorden aangeboden, dit zijn woorden die je net zo schrijft als dat je ze hoort. In groep 4 komen daar de niet klankzuivere woorden bij. En dan is daar ook nog het begrijpend lezen. Door middel van teksten wordt gekeken of de kinderen ook echt begrijpen wat zij hebben gelezen. De belangrijkste rekenles voor de kinderen in groep 4 is het aanleren van de tafels.

Verder hebben we ook nog de gezamenlijke vakken die leerlingen van groep 3/4 samen aangeboden krijgen. Vanaf een jaar of zeven krijgen de kinderen steeds meer oog voor de wereld om hen heen. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. Met de methode Blink geven wij wereldoriëntatie op een ontdekkende en onderzoekende manier. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen a.d.h.v. de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Tevens is er veel aandacht voor de zelfstandigheid van de leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid. Zo werken de kinderen aan een weektaak waarbij zij zelf inplannen wat zij wanneer doen en worden er meerdere keren per jaar kindgesprekken gevoerd waarbij de kinderen zelf nadenken over hun talenten en ontwikkelpunten en zelf leerdoelen stellen voor de komende periode.

Ook hebben wij nog twee keer per week gym, besteden wij aandacht aan de creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid en muziek en neemt Engels een structurele plek op het lesrooster in.

Naast alle bovengenoemde informatie zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen waar wij ons in de klas mee bezig houden. Mocht u hier meer over willen weten, bent u van harte welkom om ons een bezoekje te brengen!

Leerkracht

Dorenda Disseldorp
Claudia Klaver

Leerkracht groep 3-4
E: groep3-4.jozefenmaria@skowf.nl

Nieuws uit Groep 3-4

 • Sinterklaasviering

  Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

 • Boekenmarkt

  Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

 • Techniek en uitvindingen

  Vanmiddag zijn wij begonnen met het nieuwe thema. Wij gaan op ...  Lees verder »

 • Loterij giro 555

  Beste ouders, Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor giro 555! ...  Lees verder »

 • De nationale Voorleesdagen

  26 januari zijn de nationale voorleesdagen op school van start gegaan. ...  Lees verder »

 • Doorschuifochtend

  Eindelijk was het dan zo ver de doorschuifochtend! Volgend jaar gaan ...  Lees verder »

 • Informatie volgend schooljaar

  Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

 • Toestemming contactgegevens

  Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

 • Rapportgesprekken

  Beste ouders, Donderdag 8 april krijgt uw kind het rapport mee. Vanaf ...  Lees verder »

 • Palmpasen

  Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet ...  Lees verder »

 • Lentekriebels

  Een feestelijke en hartverwarmende opening van de week van de ...  Lees verder »

 • Breinhelden

  In groep 3-4 werken wij met het programma Breinhelden. Een programma ...  Lees verder »

Meer nieuws uit Groep 3-4 »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam