Groep 5-6

Groep 5/6 is één van de combinatiegroepen van onze school.

-Maandag, dinsdag en woensdag staat juf Marleen voor de klas. Op maandag en dinsdag samen met (onderwijsassistent) juf Rosanne.
-Donderdag en vrijdag staat juf Monique voor de klas.

_________________________________________________________________________

Wij geven jullie graag een kijkje in groep ⅚ van de Jozef en Mariaschool.

-Het leesonderwijs komt elke dag aan bod. We beginnen de dag met zelfstandig lezen. Daarnaast besteden we aandacht aan estafette en  en begrijpend lezen via nieuwsbegrip. Hierbij worden actuele onderwerpen op een leuke manier voor kinderen beschreven.

 

-Met Taal/Spelling werken we met de methode Staal, deze methode combineert grammatica en spelling. Het onderdeel spelling wordt de leerlingen aangeleerd d.m.v. categorieën met een bijbehorende naam. Zo heb je het cola woord: ik hoor k, maar ik schrijf c. De leerlingen onthouden hierdoor de spellingsregels beter. Dagelijks krijgen de kinderen een dictee om de categorieën te oefenen. Daarnaast werken we uit een werkboek en gebruiken het oefenmateriaal op de Chromebook.

Er wordt aandacht besteed aan het herhalen van de categorieën en het aanbieden van nieuwe categorieën. Hierbij komt het herkennen van een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, het onderwerp, een lidwoord en een werkwoord aan bod. 

Tijdens de taallessen werken we aan woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

 

-Tijdens het Rekenen werken we met het programma Snappet, dit is een adaptief programma op de Chromebook. Het programma past zich aan op het niveau van de leerling zodat er voor iedereen uitdaging op eigen niveau is.

De instructie wordt door de leerkracht per groep gegeven waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen of eventueel een verlengde instructie bij de juf krijgen.

-Groep 5 werkt dit jaar voornamelijk aan: getalbegrip, geldrekenen, klokkijken, vermenigvuldigen/delen en meetkunde.

-Groep 6 werkt dit jaar voornamelijk aan: optellen en aftrekken met getallen tot 100.000, breuken en decimalen, vermenigvuldigen en delen, meetkunde en verhoudingen.

 

-Als Vreedzame School besteden wij tijd en aandacht aan de sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen moeten zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

-Beide groepen krijgen elke week ook een les Verkeer. Wij werken vanuit de methode Veilig Verkeer Nederland, hierin staan allerlei onderwerpen die de leerlingen tegen kunnen komen wanneer zij zich in het verkeer begeven.
Wereldoriëntatie geven wij met behulp van de methode Blink
De kinderen leren onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De kinderen gaan iedere les zelf actief aan de slag, wat voor grote betrokkenheid zorgt.

-In groep 6 maken de kinderen kennis met topografie. Ze leren de belangrijkste plaatsen, wateren, provincies en gebieden.

-Twee keer in de week hebben wij gymles. Ook wordt er wekelijk een les gegeven in tekenen/handvaardigheid, techniek en dans/muziek.

 

__________________________________________________________________________________________

Dit was een stukje over wat wij voornamelijk in groep 5/6 doen en leren.

Daarnaast stimuleren wij het samenwerken met elkaar en het zelfstandig werken aan je eigen doelen.

Samen maken wij er een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van!

 

Naast alle bovengenoemde informatie zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen waar wij ons in de klas mee bezig houden. Mocht u hier meer over willen weten, bent u van harte welkom om ons een bezoekje te brengen! U mag bij vragen ook altijd bellen of mailen.

Leerkracht

Laura Doodeman
Leerkrachten groep 5-6
E: groep5-6.jozefenmaria@skowf.nl

Nieuws uit Groep 5-6

 • Sinterklaasviering

  Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

 • Techniek en uitvindingen

  Vanmiddag zijn wij begonnen met het nieuwe thema. Wij gaan op ...  Lees verder »

 • Loterij giro 555

  Beste ouders, Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor giro 555! ...  Lees verder »

 • De nationale Voorleesdagen

  26 januari zijn de nationale voorleesdagen op school van start gegaan. ...  Lees verder »

 • Doorschuifochtend

  Eindelijk was het dan zo ver de doorschuifochtend! Volgend jaar gaan ...  Lees verder »

 • Informatie volgend schooljaar

  Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

 • Toestemming contactgegevens

  Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

 • Rapportgesprekken

  Beste ouders, Donderdag 8 april krijgt uw kind het rapport mee. Vanaf ...  Lees verder »

 • Palmpasen

  Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet ...  Lees verder »

 • Lentekriebels

  Een feestelijke en hartverwarmende opening van de week van de ...  Lees verder »

 • Rosanne in groep 5-6

  Spierdijk, 12 maart 2021 Beste ouders van groep 5-6, Rosanne, de ...  Lees verder »

Meer nieuws uit Groep 5-6 »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam