Groep 7-8

Een jaar in groep 7-8 Groep 7-8 is een bijzonder jaar op de basisschool. Voor de kinderen van groep 8 is het het laatste jaar op de basisschool en bereiden zij zich voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Groep 7 mag nog een jaartje langer blijven, en moet af en toe met lede ogen aanzien dat groep 8 soms andere dingen mag doen dan zij. En natuurlijk zijn dat ‘altijd véél leukere dingen’. Het is een jaar waarin nog bijzonder veel geleerd wordt, óók in groep 8! Tot de voorjaarsvakantie wijkt het programma van groep 8 nog niet veel af van dat van groep 7. Er wordt iedere dag heel hard gewerkt aan de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Daarnaast staat natuurlijk IPC een aantal keren op het rooster, gaan we 2x in de week gymmen, doen we lessen Vreedzame School en besteden we aandacht aan de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook techniek neemt een structurele plek op het lesrooster in. In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst het vak Engels. Groep 8 heeft dan al een jaartje Engels gehad, voor hen worden de lessen al wat makkelijker. In groep 7-8 werken we met het programma Snappet. Dit betekent dat wij de reken-, taal- en spellinglessen op een tablet verwerken. Eerst is er een klassikale instructie, daarna verwerkt iedere leerling de stof op zijn/haar eigen niveau op een eigen tablet. Snappet werkt zelfcorrigerend: geeft de leerling een fout antwoord, dan komt de opgave nog een keer terug om te verbeteren. De resultaten van de leerlingen worden door Snappet geregistreerd. Bij het zelfstandig werken past Snappet de opgaven automatisch aan het niveau van de kinderen aan: zijn er bij een bepaald leerdoel veel fouten gemaakt, dan komen er wat makkelijker opgaven. In dit jaar worden er een aantal belangrijke toetsen gemaakt: groep 8 maakt in september de NIO toets. Dit is een intelligentietoets die aangeeft ‘wat een kind in huis heeft’. Het dient als hulpmiddel bij het geven van een advies voor vervolgonderwijs na groep 8. In april volgt dan nog de Cito Eindtoets. Groep 7 maakt in april de Entreetoets. Deze toets geeft de eerste indicatie voor het meest geschikte vervolgonderwijs na groep 8. Om groep 8 alvast een klein beetje voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen zij een schoolagenda en leren ze daar mee om gaan. Ook wordt er iedere week huiswerk meegegeven. Een weerbaarheidstraining maakt ook vast onderdeel uit van het programma in groep 8. Gedurende 10 lessen van een uur leren kinderen hoe ze zich op een goede manier kunnen presenteren en hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen. Natuurlijk is groep 7-8 ook het jaar van het schoolkamp! Aan het einde van het schooljaar, meestal in mei of juni, gaat de groep 3 dagen op kamp. Een onvergetelijke ervaring voor de meeste kinderen! Groep 8 studeert natuurlijk een eindmusical in, die zij op hun afscheidsavond laten zien aan hun ouders. Het is een enerverend jaar in groep 7-8. Soms is het voor de ene groep even slikken, dan voor de andere groep. Gelukkig kunnen we ook heel veel dingen samen doen en maken we er samen een topjaar van!

Leerkracht

Astrid Mooij
Monique Faems
Leerkracht groep 7-8 E: groep7-8.jozefenmaria@skowf.nl

Nieuws uit Groep 7-8

 • Sinterklaasviering

  Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

 • Boekenmarkt

  Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

 • Loterij giro 555

  Beste ouders, Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor giro 555! ...  Lees verder »

 • De nationale Voorleesdagen

  26 januari zijn de nationale voorleesdagen op school van start gegaan. ...  Lees verder »

 • Doorschuifochtend

  Eindelijk was het dan zo ver de doorschuifochtend! Volgend jaar gaan ...  Lees verder »

 • Informatie volgend schooljaar

  Beste ouders, Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over ...  Lees verder »

 • Toestemming contactgegevens

  Beste ouders, Gelukkig is het nog niet nodig geweest om een bron- en ...  Lees verder »

 • Rapportgesprekken

  Beste ouders, Donderdag 8 april krijgt uw kind het rapport mee. Vanaf ...  Lees verder »

 • Palmpasen

  Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet ...  Lees verder »

 • Lentekriebels

  Een feestelijke en hartverwarmende opening van de week van de ...  Lees verder »

 • De sport 3-daagse

  In de kerstvakantie is het eindelijk zover. De sport 3-daagse. Op 21, ...  Lees verder »

Meer nieuws uit Groep 7-8 »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam