Beste ouders,

Hierbij ontvangt u een uitgebreide informatiebrief over volgend schooljaar. In deze brief staan zowel onze plannen met de nieuwe schoolorganisatie, de groepsverdeling/formatie en de groepsindeling vermeld. Ook leest u over een wijziging ten aanzien van het gedragsprotocol. 

De nieuwe groepering vraagt nog uitwerking op uitvoeringsniveau. Hier ontvangt u voor de zomervakantie meer informatie over.

Tenslotte ontvangt u ook het definitieve vakantierooster voor volgend jaar, inclusief leerlingloze dagen.

Vriendelijke groet,

Alet Groot