MR

Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozef en Maria School.


Wij zijn: René Krabbenbosch en Niels Entes van de oudergeleding en Jane Obdam en Marleen Stuijt van de personeelsgeleding. Niels Entes is voorzitter. Yvonne Sierkstra vertegenwoordigt de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SKO West-Friesland.


Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Alet Groot (directeur) zit bij de vergaderingen om ons volledig te informeren. Onze vergaderingen zijn openbaar; u kunt ze dus bijwonen als u wilt.

De notulen van elke vergadering worden na goedkeuring van de MR-leden op de prikborden bij de ingangen van de school gehangen. De datum van de eerstvolgende vergadering kunt u eveneens in deze notulen vinden.

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen door onderaan deze bladzijde op de link te klikken of door één van de MR-leden aan te spreken op school. In het jaarverslag kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en in het reglement kunt u lezen wat formeel onze rechten zijn.

Klik hier om de MR te mailen.

Basisstatuut Jozef en Mariaschool 2020-2021

Jaarverslag MR 2019-2020

Reglement MR Jozef en Mariaschool 2020-2021

Nieuwe inrichting van de school

Jaarverslag MR 2018-2019

Ouderbrief resultaten Enquete Schooltijden 2018-2019

Notulen 27-11-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Nieuws

  • Sinterklaasviering

    Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

  • Schoolfotograaf

    Het is bijna tijd voor de schoolfoto’s! Op woensdag 14 september ...  Lees verder »

  • Boekenmarkt

    Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam