OV

De oudervereniging
De Jozef en Mariaschool heeft een oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt het team
bij het organiseren van diverse activiteiten en vieringen. U kunt hierbij denken aan het
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Pasen en het jaarlijkse schoolreisje, het regelen van de
schoolfotograaf, Back 2 school (kledinginzamelingsactie) en ontvangst met wat lekkers bij
terugkomst van kamp van groep 7/8.
Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten verder uitgewerkt en voorbereid. De ouderraad
heeft het doel om activiteiten voor de leerlingen en het team zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Heeft u ideeën voor een activiteit dan kunt u uiteraard contact opnemen met een lid van de
oudervereniging of via het volgende e-mailadres: ovjozefenmariaschool@gmail.com
Tijdens de vergadering worden er notulen en aan het einde van het jaar een jaarverslag
gemaakt. Deze kunt u terug vinden op de website van school.

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Manon Ursem-Valentijn (Voorzitter)
Pascal Steur (Penningmeester)
Bluette Hermans (Teamlid vanuit school)
Femke Buis
Wendy Venema
Valentijn
Paula
Petra Poen (notulist)
Agnes Houtman

De ouderbijdrage
Het is op de Jozef en Mariaschool gebruikelijk dat ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen
aan de oudervereniging. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die
buiten het normale lesprogramma vallen. U kunt hierbij denken aan kosten voor:
● Feestelijke activiteiten als Sinterklaas, Kerstfeest en Pasen;
● Schoolreisje;
● Regelen van de schoolfotograaf
● Organiseren van jubileum, afscheid leerkracht of andere feestelijke gebeurtenissen
De factuur voor deze ouderbijdrage kunt u in februari verwachten.

Tijdens de jaarvergadering wordt door onze secretaris notulen gemaakt. Deze zijn in zijn geheel te lezen door op onderstaande link te klikken.

De oudervereniging leden

Jaarverslag OV 2021-2022

De oudervereniging leden

jaarverslag OV 2020-2021

Notulen jaarvergadering 2017

Jaarverslag OV 2017-2018

Nieuws

  • Sinterklaasviering

    Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad! Het begon wel een ...  Lees verder »

  • Schoolfotograaf

    Het is bijna tijd voor de schoolfoto’s! Op woensdag 14 september ...  Lees verder »

  • Boekenmarkt

    Beste ouders, De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om ...  Lees verder »

Contact

Pieter Koppesstraat 14
1641 LS  Spierdijk

T: 0229-561493
E: directie.jozefenmaria@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam