Wel Palmpasen viering met het kinderkoor, maar niet gezamenlijk
Palmpasenstokken maken.

Beste kinderen,


Hadden we vorig jaar nog het idee dit jaar weer gezamenlijk een Palmpasenstok te maken, moeten we dit helaas toch afzeggen.
Door de Corona maatregelen, het op 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen, niet door elkaar heen lopen etc., zien wij ervan af om dit jaar gezamenlijk een Palmpasenstok te maken. Wij kunnen niet garanderen dat een en ander Coronaproef verloopt en willen het risico dan ook niet lopen.
Er is wel dit jaar een Palmpasen viering met het kinderkoor op zaterdag 27 maart om 19.00 uur. Wat zal het fantastisch zijn als we deze viering toch kunnen opvrolijken met heel veel Palmpasenstokken.
Ons verzoek is dan ook: maak allemaal thuis, in een veilige omgeving, een Palmpasenstok en neem deze mee naar de viering op 27 maart a.s..
Na de viering mogen jullie dan jullie Palmpasenstok brengen naar de eenzame en/of oude of zieke mensen. Wat zal dit een mooi lichtpuntje zijn in deze sombere Coronatijd.
Voor volgend jaar moet het toch zeker lukken om weer bij elkaar te komen om dan weer gezamenlijk een Palmpasenstok te maken. We houden jullie hiervan op de hoogte. Succes met het maken van de Palmpasenstok en wie weet zien we elkaar met de Palmpasenviering op 27 maart.

Groeten Jacqueline van Kampen en Annette Schilder.