Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich betrokken voelen bij hun school, hebben wij een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Uit elke groep wordt jaarlijks één leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen.

De leerlingen in de leerlingenraad zijn democratisch gekozen afgevaardigden van de eigen groep. Deze leerlingen vertegenwoordigen de eigen groep in gesprekken met de directie en koppelen relevante informatie uit deze gesprekken weer terug naar de eigen klas. De te bespreken onderwerpen kunnen zowel vanuit de leerlingen als vanuit de directie aangedragen worden, waarna de agenda in samenspraak wordt vastgesteld. Hierbij is niet alleen oog voor de wensen, maar zeker ook voor inhoud en haalbaarheid. Te bespreken punten gaan nooit over individuen. Wij spreken niet over elkaar, maar met elkaar.

Bezetting leerlingenraad schooljaar 2021-2022

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam