Luizencontrole

We hebben op school een werkgroep luizenouders, die de kinderen meerdere keren per schooljaar op hoofdluis controleert. De kinderen worden gecontroleerd buiten de klas. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de leerkracht.
De overige ouders worden middels Parro geïnformeerd. 
Naast de controle zijn er de zogenaamde anti-luizentassen, deze tassen zijn op school gratis verkrijgbaar.

Onze hoofdluiscoördinator is Saskia van Leeuwen. 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam