Missie en visie

Missie:
De Pancratius biedt, met als basis de katholieke identiteit, motiverend en uitdagend basisonderwijs verbonden met de ander en met de omgeving.
We bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen hun talenten inzetten en ontwikkelen.
We leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld door:
* respect, alle mensen zijn gelijk in hun verschillen.
* solidariteit, zorg hebben voor elkaar en voor de wereld.
* perspectief, geloof hebben in de toekomst.

Visie:
De Pancratius, een toekomst in beweging, blije en trotse leerlingen door onderwijs op maat met oog voor íeder talent!

Aandacht voor talent
Er gaat veel aandacht naar taal, rekenen en lezen bij ons op school, maar een kind is nog zoveel meer!
Wij bieden een breder aanbod zodat kinderen kunnen ervaren waar ze blij van worden en waar hun talent ligt! We gaan een start maken met het aanbieden van meerdere disciplines vanuit cultuuronderwijs. Door het aanbieden van deze disciplines maken kinderen kennis met een breed aanbod om zich daarna eventueel verder te ontwikkelen. 

Gepersonaliseerd leren
We werken al op meerdere niveaus binnen diverse vakgebieden, maar ieder kind is uniek en vraagt om een uniek aanbod! We gaan onderzoeken hoe we meer vorm kunnen geven aan gepersonaliseerd leren
en welke rol ICT daar in kan hebben. We gaan starten met de nieuwste methode van Wereld in getallen 5, deze methode sluit aan op onze wens steeds meer adaptief te werken. We werken met Snappet en verdiepen ons daar steeds meer in, samen met de leerlingen. 

Samen voor een veilig klimaat!
Een positief en veilig klimaat staat voor ons bovenaan! Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons op school prettig voelt en daar zetten we op in. We werken met coöperatieve werkvormen en de Kanjertraining. We zorgen ervoor dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen gedrag. 

Ontwikkeling eigenaarschap
We geven les door middel van een klassikaal systeem. We merken dat het lastiger wordt om alle leerlingen te betrekken bij de lessen. We werken steeds meer met eigen leerdoelen voor leerlingen. Door met eigen leerdoelen te gaan werken, worden kinderen meer betrokken en krijgen leerlingen meer inzage in hun eigen leerproces.

Prioriteiten
Wij ontwikkelen ons op:
* een nog veiliger, pedagogisch klimaat, de basis voor onze leerlingen
* gepersonaliseerd leren voor onze leerlingen
* vergroten eigenaarschap bij leerkrachten, leerlingen en ouders
* oog voor talenten bij leerlingen en het ontplooien van dit talent
* ons gebouw en omgeving breed inzetten passend bij onze visie
* klassikaal werken waar het moet en groepsdoorbrekend werken waar het kan
* korte instructies op maat en meer adaptief werken
* ICT nog functioneler inzetten

 

 

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam