MR en OV

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR denkt met de directie mee over belangrijke schoolzaken (formatieplan, klassenindeling, etc.).
De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de agenda. 

De leden van de MR
Namens de leerkrachten:                      Namens de ouders:

Anne-Marie Roemer                               Cynthia Groot
Saskia Schriel                                          Christel Redelaar
Alexandra Baas                                       Jolanda Appelman
Jesse Drijfhout                                        Alexander Sassen
                                                                    

De MR vergadert het komend schooljaar op de volgende data:
Vergaderingen van MR zijn toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de school. De vergaderingen beginnen om 19:15. 

Vergaderdata schooljaar 2021-2022:

 • Maandag 27 september 2021
 • Dinsdag 16 november 2021
 • Dinsdag 18 januari 2022
 • Woensdag 23 maart 2022
 • Maandag 16 mei 2022
 • Dinsdag 28 juni 2022

Klik hier om het activiteitenplan van de MR te downloaden.
Klik hier om het jaarverslag van de MR te downloaden

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging zorgt voor het reilen en zeilen van de festiviteiten, geeft adviezen en zorgt voor de financiële bijdrage van de ouders. 

Voorzitster: Debbie Berkhout
Secretaris: Miranda van Oeffelen
Penningmeester:  Lidewij Schuijt

Leden:

Martijn Rem
Debbie Berkhout
Lidewij Schuijt
Gretchen Kooiman
Miranda van Oeffelen
David Hagemann
Hiske Boogaard
Corien Doezie
Chantal Leeninga
Debby de Reus
Saskia Hardonk

Bij de vergaderingen zijn de leerkrachten vertegenwoordigd door; Olga Schulte en Hilma Groot
De vergaderingen beginnen om 19.45 uur.

Vergaderdata schooljaar 2021-2022 

 • 6 september 2021
 • 4 oktober 2021
 • 8 november 2021
 • 6 december 2021
 • 17 januari 2022
 • 7 februari 2022
 • 7 maart 2022
 • 4 april 2022
 • 9 mei 2022
 • 13 juni 2022

Ouderbijdrage
Ter bestrijding van de onkosten van de diverse activiteiten
voor uw kind(eren), wordt door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage geheven van €40.00 per kind.
U ontvangt hiervoor een nota van de penningmeester, Lidewij Schuijt.

Texelkamp
Voor de kosten van het Texelkamp groep 8, ontvangt u in groep 7 een factuur, omdat groep 8 in het begin van het nieuwe schooljaar op kamp gaat.
De kosten voor het Texelkamp zijn op dit moment vastgesteld op 100 euro.

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam