Schoolgids

De schoolgids bevat inhoudelijke informatie over het onderwijs op de Pancratiusschool en wordt jaarlijks aangepast.
Nieuwe gezinnen die overwegen om hun kind op onze school aan te melden, ontvangen tijdens een rondleiding een exemplaar.

De MR (medezeggenschapsraad) van onze school heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids.

In deze schoolgids informeren wij u over de wijze waarop het onderwijs in onze school is georganiseerd en op welke wijze wij de leerlingen begeleiden, welke activiteiten we als school ondernemen en welke keuzes hierin door de school worden gemaakt.

Mocht u als ouder nog opmerkingen, vragen of andere suggesties hebben na het lezen van deze schoolgids, dan willen wij dit graag van u horen.

Klik hier om de schoolgids van 2022-2023 te downloaden.

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam