Katholieke identiteit

Eén van de uitgangspunten van de Pancratiusschool is:
De Pancratiusschool geeft katholiek onderwijs volgens de ervaringscatechese. We proberen de kinderen mens te laten zijn zoals Christus was, met open oog en oor voor anderen en vertrouwen in het leven.

Mede door catecheseprojecten wordt bovenstaande doelstelling uitgewerkt.
Samen bespreken we diverse achtergrondonderwerpen en de vijf jaarlijks wisselende onderwerpen.

In groep 4 kunnen de kinderen meedoen aan de voorbereiding van de  1e Communie. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn buiten schooltijd. Dit wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de R.K. parochie.
Voor informatie over de 1e Communie klik hier.

Eens per maand is er op zondag een gezinsviering in de R.K. kerk. De werkgroep gezinsliturgie, die werkzaam is vanuit de parochie, bereidt deze vieringen voor.

De St. Franciscus Xaverius parochie heeft ook een eigen website: www.xaverius.nl

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam