Parro

Bij ons op school werken we met Parro. Parro is een onderdeel van Parnassys, ons leerlingvolg- en administratiesysteem. Parro is een communicatie-app bedoeld voor communicatie tussen school en ouders.
U kunt de Parro app downloaden op een telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar voor op de computer of laptop.

We gebruiken Parro voor korte mededelingen of praktische informatie over groepsactiviteiten.  We maken gebruik van de klassenagenda, de leerkracht deelt soms foto’s van een groepsactiviteit of van een bepaald thema waar de groep aan werkt en tot slot gebruiken we Parro voor het plannen van de 10-minutengesprekken. U kunt zich dan rond de periode van de oudergesprekken middels deze app intekenen voor een gesprek over uw kind. 

Met het team hebben wij een afspraken- uitlegkaart gemaakt. Klik hier op de uitlegkaart te bekijken.

Parro is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Parro is volledig AVG proof en voldoet dan ook aan alle eisen van de nieuwe wet op de privacy.
Mededelingen en foto’s worden dus veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving, waarbij alleen de ouders/verzorgers van de betreffende groep deze berichten en foto’s ontvangen.

Voordat uw kind bij ons op school start, ontvangt u een mail met daarin een unieke koppelcode voor de groepsomgeving van uw kind.


Voor meer informatie of hulp bij het installeren verwijzen wij u naar: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders


Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam