Basisschool Petrus Canisius

Welkom op de website van basisschool Petrus Canisius! Wij bieden opvang en onderwijs onder één dak.

De Petrus Canisius is een dorpsschool met ongeveer 70 leerlingen, waar een veilige, rustige en open sfeer voorop staat. Met een hardwerkend en enthousiast team bereiden wij ieder kind optimaal voor op de maatschappij van nu en morgen. De katholieke wortels inspireren ons om de verbinding met elkaar aan te gaan. Onze rol daarbij is goed onderwijs geven door goed opgeleide en zichzelf steeds ontwikkelende leerkrachten en moderne onderwijsmiddelen. Onze leerkrachten stellen zich op als stimulerende en enthousiaste begeleiders. Door een goede sfeer, orde en regelmaat proberen wij er voor te zorgen dat uw kind zich thuis voelt op school. Uw betrokkenheid als ouder speelt hierbij een onmisbare rol.

Onze Kernwoorden

Op de Petrus Canisius geven we zo goed mogelijk onderwijs om leerlingen toe te rusten met kennis, begrip en vaardigheden (kwalificeren), te leren hoe je samen kunt leven, burgerschap aan te leren (socialiseren) en jezelf te ontwikkelen, sportief, moreel, emotioneel, creatief en levensbeschouwelijk (subjectiveren). Dat doen we in een sfeer van verwondering en levensoptimisme.
Onze kernwoorden:
● Harmonie: Er wordt veel werk gemaakt van hoe we met elkaar omgaan. Het positieve gedrag wordt gezien, beloond en staat centraal.
● Passie: Passie van de mensen die er werken om dagelijks het beste uit zichzelf te halen uit liefde voor dit vak.
● Respect: We gaan op een respectvolle wijze met elkaar om, als team, met de leerlingen en met de ouders. De ouderbetrokkenheid staat voor samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs.
● Kwaliteit: Ons onderwijs wordt op moderne wijze gegeven op drie niveaus, waarbij leerlingen leren samenwerken, zelfstandig werken en waarbij er een speciaal aanbod is voor meerkunners en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook wordt er gebruik gemaakt van moderne (digitale) onderwijsmiddelen.
● Ontwikkeling: Kwaliteit betekent ook de ontwikkeling van leerkrachten om zelf, samen en met elkaar te werken aan goed onderwijs.
● Eigenheid: Elk kind mag anders zijn. Elk kind leert anders. Elk kind is een unieke optelsom van temperament, ontwikkeling, aanleg en verwerkingsvoorkeur. Elk kind heeft dus zijn eigenheid, het maakt hem of haar tot wie hij of zij is.

Logo

Het gevouwen papieren vliegtuigje is een creatieve uiting van ontwikkelen en groeien. Een kind vouwt het vliegtuigje en gooit het de lucht in. Soms moet je een vouw verbeteren om het vliegtuigje goed te laten vliegen of moet de techniek van gooien heroverwogen worden. Dit alles wordt ondersteund door de basis, de identiteit van de school. De groeimindset is te zien in de blaadjes (groei) met verschillende symbolen (samen leren). Het vliegtuig (kind) kan hierdoor een goede start maken en lang in de lucht blijven. geloven dat leren betekent: in beweging komen en de betrekken leerlingen bij hun leerproces. Wij verwelkomen kinderen uit De Weere maar zien ook graag kinderen uit de wijde omgeving onze school bezoeken. Op onze school werken leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar samen. Een goed contact met u als ouder is een voorwaarde om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen.

Berend Botje

In samenwerking met Berend Botje kunt u in ons gebouw ook voor kinderopvang terecht. Wij bieden op onze locatie op dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op dinsdag en donderdag biedt de peuterspeelgroep opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Rondleiding

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school, u bent van harte welkom! U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur (diane.gunst@skowf.nl).

Volg ons nu ook via Facebook en Instagram (#pcdeweere)

Nieuws

Nieuwe vloer

In de zomervakantie is er hard gewerkt, om het schoolgebouw weer ...  Lees verder

Agenda

15 oktober

Studiedag. Leerlingen hele dag vrij. Lees verder

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie.Aanmelden

Organisatie

Basisschool Petrus Canisius maakt onderdeel uit van SKO West-Friesland. SKO West-Friesland is een onderwijsstichting waarin intensief samengewerkt wordt om de kwaliteit van het onderwijs op de in totaal 23 scholen te versterken en verder te ontwikkelen.

Lees verder

Schoolgids

In deze schoolgids treft u veel (praktische) informatie over onze school. Dit naslagwerk is uiteraard niet volledig. Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht of de directeur.

Lees verder

Kanjertraining

Wij werken in alle groepen volgens de Kanjertraining. Het werken aan vertrouwen, veiligheid, rust en respect staat hierbij centraal.

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Petrus Canisius *8 mei 1521 te Nijmegen, †21 december 1597 te Fribourg.

Petrus Kanis, zijn wereldse naam, was zoon van burgemeester Jacob Kanis. Hij studeerde in Keulen, werd in 1546 tot priester gewijd. In 1549 legde hij zijn kloostergeloften af te Rome in de aanwezigheid van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.

Petrus Canisius schreef een succesvolle ‘kleine’ catechismus voor het volk. Hij reisde veel en wordt de tweede apostel van Duitsland genoemd na St.Bonifatius van Mainz. Zijn lichaam ligt in de St. Michaëlskerk van Fribourg. Hij is heilig verklaard en tot kerkleraar (van de Contrareformatie) uitgeroepen in 1925. Petrus Canisius was een voorvechter van een goede christelijke opvoeding van kinderen.

De basisschool in De Weere is naar hem vernoemd, er staat een beeldhouwwerk van hem tegen het schoolgebouw.

Petrus Canisius

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere
T: 0229-581335
E: directie.petruscanisius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam