Leerlingenzorg

De Petrus Canisiusschool is een school met een brede ondersteuning voor de kinderen op velerlei terrein. Ons streven is alle kinderen de zorg en/of de aandacht te bieden passend bij zijn eigen onderwijsbehoeften.

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen noemt men ook wel: een leerlingvolgsysteem.

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier in het computerprogramma ParnasSys bijgehouden. Daarin staan gegevens over het gezin, gesprekken met ouders en eventueel anderen, specifieke onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van alle leerjaren.

Intern begeleider
De coördinatie van de zorg binnen de school is in handen van onze intern begeleider. Zij is voor een aantal dagdelen vast verbonden aan de school. Bij ons is dat de maandag en om de week de woensdag.

Monitoren.
Binnen de  hoofdvakken rekenen, lezen en spelling werken wij met groepsplannen en groepsoverzichten. Hierin staan naast de specifieke doelen (voor leerlingen, groepen leerlingen en jaargroepen) voor de betreffende periode ook de ondersteunings- en instructiebehoeften beschreven. Zo ook de organisatie en werkwijze die toegepast wordt binnen de lessen. In enkele gevallen werken onze leerlingen ook met een eigen plan op maat.

Om na te gaan of we de doelen realiseren wordt naast de dagelijkse observaties van de leerkrachten ook gebruik gemaakt van zowel methode- gebonden toetsen als van de CITO toetsen. Bij de kleuters wordt er naast de CITO toetsen gebruik gemaakt van het digitale observatie programma OVM.

Wij maken gebruik van de volgende Cito toetsen:

 • Rekenen: Cito LOVS Rekenen-wiskunde.
 • Technisch Lezen: Cito LOVS DMT, AVI toetsen en de toets Leestechniek en Leestempo
 • Spelling: Cito LOVS Spelling.
 • Begrijpend lezen: Cito LOVS Begrijpend lezen.
 • CITO Woordenschat toets
 • Kleuterrekenen: Cito LOVS Rekenen voor peuters en kleuters.
 • Kleutertaal: Cito LOVS Taal voor peuters en kleuters.
 • In groep 8 wordt deelgenomen aan de NIO en aan Route 8 (Eindtoets).

De resultaten van deze CITO toetsen worden twee keer per vergeleken met de landelijke resultaten. Dit gebeurt op individueel-, groeps- en schoolniveau. Op deze manier blijven we kritisch ons handelen volgen en blijven we kijken naar de kansen om onszelf te verbeteren om altijd het optimale uit onze leerlingen en onszelf te kunnen blijven halen.

Toetskalender:
In de schoolkalender die elke ouder aan het begin van het jaar uitgereikt krijgt, kunt u precies zien in welke weken we de CITO- toetsen afnemen.

Ondersteuningsteam
Vijf keer per jaar houden wij een Ondersteuningsteam (OT). In het OT bespreken wij vragen die te maken hebben met ontwikkeling- en leerproblematiek van de individuele leerling.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor sommige kinderen, van wie duidelijk is dat zij de einddoelen van groep 8 niet gaan halen wordt een OPP opgesteld. Dit gaat in overleg met ouders en het OT. Hierin kunt u precies volgen op welk niveau de kinderen wel uitkomen en met welke mogelijkheden zij uitstromen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de intern begeleider.

Nieuws

 • Nieuwe website

  Het werd tijd! In oktober 2022 krijgen wij een geheel vernieuwde ...  Lees verder »

 • Aanmelden BSO

  De buitenschoolse opvang van Berend Botje is gevestigd in onze school. ...  Lees verder »

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

RKBS Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

T: 0229-581335

Alle contact gegevens »

Schoolgids

Schoolgids »

Petrus Canisius

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere
T: 0229-581335
E: directie.petruscanisius@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam