Welkom op de website van de
St. Bernadetteschool.

Wij zijn een kleine basisschool in Zuidermeer met hart voor onze leerlingen, ouders, personeel, de natuur en onze omgeving. Op de Bernadetteschool streven wij er naar dat iedereen zich thuis voelt.

Wij willen onze leerlingen niet alleen iets leren voor school, maar juist ook iets meegeven voor het leven. Basisvaardigheden, zelfvertrouwen, positiviteit, flexibiliteit en creativiteit vinden wij dan ook  zeer belangrijk. Dit proberen wij te bereiken door  samen te werken aan een school waarin alle leerlingen  de kansen krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven die hiervoor nodig zijn.

U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking. Wilt u even sfeer proeven, rondkijken en uw vragen stellen? Bel of mail dan even voor een afspraak.

0229-561456  – Kim Schintz directie.bernadette@skowf.nl

 

Nieuws

Agenda

Agenda

 Lees verder

Aanmelden?

Bent u nieuwsgierig? Wilt u eens kijken en sfeer proeven? U bent, samen met uw kind, van harte welkom! Bel of mail gerust voor een afspraak en rondleiding.

Organisatie

Onze kleine, veilige basisschool telt op dit moment 72 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen in vier lokalen. Dit houdt in dat wij draaien met groep 1-2, 3-5, 4-6 en 7-8. De St. Bernadetteschool is een gezonde school. Het vignet ‘Gezonde School’ met daarbij het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid hebben wij in 2017 behaald.

Lees verder

Schoolgids

In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7.500 uur toe aan de zorg van de juffen en de meesters van onze school. Dit is een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom is het belangrijk te weten hoe de school is georganiseerd om het voor kinderen en ouders zo prettig mogelijk te maken. De schoolgids is met zorg samengesteld door het team en de directie in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Wij proberen u met deze schoolgids en onze jaarkalender zo volledig mogelijk te informeren. Via de nieuwsbrieven en de app Parro wordt u op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken.

Lees verder

SKO West-Friesland

De Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland is het schoolbestuur voor 23 basisscholen in West-Friesland, in 2014 ontstaan uit een fusie tussen SKO De Dijken en SKO De Gouw. Dagelijks zetten ongeveer 470 medewerkers zich in voor ruim 4700 leerlingen op onze scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland.

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Onze school is een katholieke school, gesticht in 1931 en gewijd aan de H. Bernadette van Soubirous. Toen op donderdag 23 januari 1930 de nieuwe parochie Zuidermeer werd gesticht, kon het niet uitblijven dat men ook ging denken over het stichten van een eigen school. In november 1930 had de aanbesteding van f30.000,- plaats van een school voor de jongens en meisjes uit Zuidermeer.Op 3 september 1931 ging de school open voor de kinderen. Op dat moment waren er zevenenzeventig kinderen en drie leerkrachten. Op 6 oktober werd in het pand Zuidermeer 46 een Fröbelschool voor de kleuters ingericht. In 1954 werd die verbouwd. Eind december 1975 verhuisden de kleuters naar de Sint Bernadetteschool waar een mooi, groot lokaal voor hen was aangebouwd met een magazijn en een kamer voor de hoofdleidster. Door bezuinigingen van het ministerie en het verminderen van het aantal leerlingen werd de school in 1993 weer verbouwd. De verschillende groepen kregen tijdelijk les in het café en in de kantine van de sportvereniging. Omdat de school werd bedreigd door opheffing, ging in 1996 het schoolbestuur van Zuidermeer op in het grotere bestuur van de bijzondere scholen in Wester-Koggeland en in 1998 in het nog grotere bestuur “Stichting Katholiek Onderwijs De Gouw”. Sinds 2014 maakt de St. Bernadetteschool onderdeel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs West Friesland. Peuterspeelzaal “de Klointjes” heeft een eigen plek in de school. We werken  samen onder één dak.

St Bernadetteschool

Contact

Directie: Kim Schintz a.i.
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl