Medezeggenschapsraad

Alle scholen die onder Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) West-Friesland vallen, hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van ouders en teamleden.

Momenteel bestaat de samenstelling van medezeggenschapsraad uit de volgende personen; 

Erik Buijs, ouder, voorzitter                                                                               
Marian Koppes, ouder, notulist                                                                    
Sanne Dekker, leerkracht, lid                                                                    
Loraine Ooteman, leerkracht, lid

Binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR (on)gevraagd advies aan de directie over zaken die de school betreffen. Daarnaast is voor veel zaken instemming nodig van de MR. Voorbeelden van items die jaarlijks passeren zijn de begroting, het jaarverslag, personeelsinzet, het schoolplan.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting waaronder onze school valt (SKO West-Friesland). Maaike Jonker vertegenwoordigt onze school in de GMR. Maaike is ouder van twee van onze leerlingen.

De MR vergadert gemiddeld 5/6 keer per jaar. Indien gewenst kunt u de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata zijn momenteel nog niet bekend.

Graag maken wij u er op attent dat de MR openstaat voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt hiervoor een bericht sturen naar het volgende e-mailadres; erik.buijs@skowf.nl 

Hieronder vindt u het jaarplan voor het schooljaar 2021-2022
MR-Jaarplan-2021-2022 Definitief

 

Nieuws

Agenda

Contact

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Directie: Margit Sijm
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: margit.sijm@skowf.nl