Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief. Vele activiteiten die op school plaatsvinden worden mogelijk gemaakt met de hulp van ouders. Het bestuur van de OC bestaat uit vijf actieve en enthousiaste leden. Onze OC organiseert, verzorgt en begeleidt, in samenwerking met de leerkrachten, vele activiteiten zoals:  de jaarvergadering, het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreisje en de tweejaarlijkse Fancy Fair.
Ook kunt u de oudercommissie gebruiken als schakel of spreekbuis tussen ouders en school. De leden van de Oudercommissie stellen zich als taak te fungeren als achterban namens de ouders en zal indien nodig hun belangen behartigen.

Voor de financiering van deze activiteiten vraagt de OC aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 50,- per schoolgaand kind. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 wordt € 15,- extra gevraagd i.v.m. kamp.
Een groot deel van de bijdrage wordt gebruikt om de schoolreisjes en het kamp te betalen. Daarnaast springen zij financieel bij in de aanschaf van extra materieel zoals: buitenspeelgoed, materiaal voor de tuin, boeken, etc.

Een keer per jaar organiseert de oudercommissie een jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergadering legt de Oudercommissie verantwoording af over al haar activiteiten en kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Iedere belangstellende heeft hierdoor inzage in de financiële stukken en de werkzaamheden van de Oudercommissie.

Hier kunt u het overzicht van de activiteiten van de Oudercommissie in het schooljaar 2018/2019 bekijken.

Leden Oudercommissie St. Bernadetteschool:
Frank van den Berg (voorzitter)

Mariska Staal (penningmeester)

Ingeborg Bijvoet, Britt Buijs en Martijn van Santen (leden)

Heeft u goede ideeën, opmerkingen of suggestie?

Mail dit naar onze voorzitter, Frank v.d. Berg (frankvdberg4@hotmail.com).

Afbeeldingsresultaat voor oudercommissie

Oudercommissie St Bernadetteschool – Begroting 2019-2020

Activiteiten Oudercommissie Sint Bernadetteschool

Nieuws

Agenda

Contact

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Directie: Margit Sijm
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: margit.sijm@skowf.nl