Communicatie naar ouders

Schoolinformatie

Het maandnieuws

De laatste dag van de maand verschijnt onze nieuwsbrief. Deze wordt via de Parro app naar alle ouders verstuurd.

De website

De schoolgids, het schoolplan, protocollen en andere algemene informatie over onze school zijn te vinden op de website van onze school: www.stjozef-zwaagdijk.nl

Foto’s van actuele gebeurtenissen worden verstuurd via de Parro app.

Informatie over uw zoon of dochter

Geplande gesprekken

Op de eerste gespreksavond worden alle ouders uitgenodigd. Dit zijn startgesprekken van 10 minuten. Centraal in het gesprek staat het welbevinden van leerlingen. Het voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs voor de groep 8 leerlingen wordt na de herfstvakantie met leerlingen en ouders besproken.

Voor de tweede gespreksavond worden alle ouders uitgenodigd om het rapport te bespreken. Een gesprek over het laatste rapport wordt facultatief georganiseerd. De leerkrachten/ouders die nog over een kind een gesprek willen, nemen contact op met elkaar, zodat ver voor het einde van het schooljaar alles besproken en duidelijk is. Twee keer in het jaar wordt een spreekuur gepland waarin u als ouder de mogelijkheid hebt om tussentijds bij de leerkracht te informeren hoe het met uw zoon of dochter gaat. Deze data staan in de jaarkalender. Tussen deze gesprekken door lopen ook nog de gesprekken die worden gevoerd met ouders t.a.v. handelingsplannen, Kid’s Skills plannen enz.

Ad hoc gesprekken

Mocht er tussentijds wederzijds contact gewenst zijn dan kunnen ouders de leerkracht mailen of bellen om na schooltijd een afspraak te maken. Mailverkeer is alleen bedoeld om feitelijke informatie over te dragen. Voor meer emotionele zaken adviseren wij te allen tijden een afspraak te maken of te bellen. Dit kan het beste na 15.30 uur  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag na 13.30 uur.

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam