Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. De taak van de MR is gevraagd of ongevraagd advies geven over onderwerpen van beleidsmatige aard. Als er een beleidsvoorstel of -wijziging wordt ingebracht heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De oudergeleding van de MR organiseert samen met de directie twee keer per jaar een ouderpanel avond. Ouders kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen voor deze avonden. In de jaarkalender staan de namen en mailadressen van de MR-leden.

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam