Ouderpanel

Op deze pagina kunt u de verslagen lezen van onze ouderpanelavonden. Twee keer per jaar organiseert de MR een ouderpanel avond. Doel van deze avonden is om ouders te informeren rondom een onderwerp en tevens met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Op deze manier zijn ouders en school meningvormend met elkaar in gesprek over het huidige en toekomstige onderwijs van onze leerlingen.

Onderwerpen die zijn besproken zijn o.a.:

Vakantierooster: hoe verdeel je vrije dagen

De zin en onzin van staken

De methode Leefstijl; sociale en emotionele ontwikkeling

 

 

 

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam