Oudervereniging

Oudervereniging

De OV heeft een bestuur van 7 leden, dat uit de ouders gekozen wordt. De taak van het bestuur van de OV is: organiseren van o.a. schoolreisjes, kerstviering, organisatie avond musical groep 8. Oversteekouders, overblijfouders, klassenouders benaderen, instrueren en coördineren.

De samenstelling van de oudervereniging is terug te vinden op de ouderkalender.

De klassenouders zullen de leerkrachten ondersteunen tijdens activiteiten in en buiten de school. Dit kunnen we echter niet alleen, we willen u dan ook vragen om eens te helpen tijdens een activiteit op school of te zorgen voor vervoer naar een activiteit buiten de school. Een van de klassenouders zal u te zijner tijd hiervoor benaderen. De klassenouders zijn er ook als klankbord. Mochten er vragen of opmerkingen zijn schroom niet en spreek ons even aan.

Alle nieuwe ouders vragen wij het formulier doorlopende machtiging in te vullen. U kunt het hier downloaden en inleveren bij één van de leden of bij de groepsleerkracht.

Formulier doorlopende machtiging

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam