Protocol gedragsproblemen

Op school hanteren wij bij gedragsproblemen het

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Als dit niet leidt tot verbetering gaan we over op het protocol time-out, schorsen en verwijderen. Voor verdere informatie over dit protocol kunt u het onderstaande document doorlezen. Het protocol geldt voor alle leerlingen die binnen onze stichting op school zitten.

Protocol time-out, schorsen en verwijderen

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam