Protocol gedragsproblemen

Op school hanteren wij bij gedragsproblemen het

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Als dit niet leidt tot verbetering gaan we over op het protocol time-out, schorsen en verwijderen. Voor verdere informatie over dit protocol kunt u het onderstaande document doorlezen. Het protocol geldt voor alle leerlingen die binnen onze stichting op school zitten.

Protocol time-out, schorsen en verwijderen

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam