Schoolplan en jaarplan

Eens in de vier jaar schrijven we een schoolplan. Dit is een lange termijn visie op wat wij willen met ons onderwijs. Elk jaar leiden we hier een jaarplan van af. Dit jaarplan is een evaluatie van alle schoolontwikkelingen van het schooljaar ervoor en met deze vernieuwde inzichten maken we een plan dat recht doet aan de lange termijn visie. U vindt op de pagina zowel het schoolplan als het jaarplan. Deze plannen zijn niet altijd voor iedereen gemakkelijk te lezen. Er staat veel ‘onderwijstaal’ in. In een gesprek leggen we dit graag nader aan u uit. Ook in de maandelijkse nieuwsbrieven aan ouders wordt steeds per onderdeel besproken hoe dit in de praktijk wordt toegepast. Tenslotte laten we in de communicatie app voor ouders (de Parro app) met regelmaat dmv foto’s zien hoe het bedoelde beleid in de praktijk zichtbaar is.

Jaarplan schematisch St Jozef 2022-2023

schoolplan 2019-2023

Contact

Zwaagdijk 204
1682NP Zwaagdijk Oost
0228-581424
directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl
 

© 2023. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam