Aanmelding

De overstap naar de basisschool is een grote stap in het leven van uw kind. Naast de opvoeding die uw kind thuis geniet, krijgt uw kind nu ook te maken met de waarden en normen van anderen. School speelt daarbij een belangrijke rol en mede daarom is het van belang om een weloverwogen keuze te maken voor welke school u uw kind aanmeldt. Met de informatie uit deze schoolgids kunt u bepalen of de uitgangspunten en doelstellingen van de St. Nicolaasschool bij u en uw kind(eren) passen. U bent natuurlijk van harte welkom om uw vragen te stellen in een persoonlijk gesprek en een rondleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u contact opnemen om daarvoor een afspraak te maken.

Als u besluit om uw kind aan te melden op onze school, is het goed om te weten dat wij bij de behandeling van uw aanmelding rekening houden met de wettelijke voorschriften zoals beschreven in de ‘Wet op Passend Onderwijs’.  Hieronder treft u daarover de belangrijkste informatie. Wanneer U nog meer hierover wilt lezen kunt u terecht op de website van de Westfriese Knoop www.dewestfrieseknoop.nl onder het kopje “ouders en leerlingen”.

Aanmelding van een kind jonger dan 4 jaar:

Er wordt rekening gehouden met de volgende regels en afspraken:

 1. Ouders respecteren de grondslag van de school.
 2. Aanmelding is mogelijk door het hele jaar vanaf het moment dat uw kind 3 jaar geworden is. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een ‘lijst van vooraanmeldingen’ worden geplaatst.
 3. Inschrijving en eerste schooldag kunnen niet op dezelfde dag vallen. Er is sprake van een wettelijke termijn van 6 weken voorafgaand aan de eerste schooldag.
 4. Ouders zijn verplicht bij de aanmelding aan te geven of zij vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 5. Ouders zijn verplicht om informatie uit de voorschoolse situatie te delen met de school van aanmelding.
 6. Bij aanmelding op meerdere scholen geven ouders door bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De ouders geven aan welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.
 7. Uiterlijk 12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt gaat voor de school een termijn van 6 weken in om een passende onderwijsplek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 8. Om uw kind aan te melden op de St. Nicolaasschool levert u bij ons de volgende documenten in:
 9. Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.
 10. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier van het ministerie van OCW-ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht.

U kunt deze formulieren downloaden van deze website of u kunt ze op school ophalen bij de directeur.

Aanmeldingsformulier

Formulier ministerie OCW ouderverklaring

 1. Een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het Burgerservicenummer (BSN-nummer) van uw kind staat vermeld.

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van de inhoud van de schoolgids en dat u de uitgangspunten van de school onderschrijft.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier kunt u van ons, afhankelijk van uw situatie een van de volgende acties verwachten:

 1. Een schriftelijke bevestiging van inschrijving met vermelding van de eerste schooldag van uw kind.
 2. Een uitnodiging voor een verdiepende kennismaking als uw informatie op het aanmeldingsformulier daar aanleiding toe geeft.

Indien uw kind om welke reden dan ook extra zorg nodig heeft dan moeten wij een afweging maken of uw kind bij ons het onderwijs kan krijgen dat het verdient. In veel gevallen zal dat zo zijn. Indien wij echter denken niet in staat te zijn uw kind passend begeleiding te bieden gaan de volgende stappen in:

 1. De school stuurt u uiterlijk 6 weken voor de eerste schooldag een bevestiging van het ingaan van de termijn van de zorgplicht in plaats van een bevestiging van inschrijving. Hierbij geeft de school aan dat zij denkt niet in staat te zijn uw kind een passende plek te bieden.
 2. U wordt dan uitgenodigd door de directeur om de situatie uit te leggen en om aan te geven waarom de school niet tot plaatsing over kan gaan. De school heeft wel de verplichting zich in te spannen om een andere, wel passende plek, voor uw kind te zoeken. Hierbij wordt een externe ondersteuner (= trajectbegeleider) ingeschakeld.
 3. U wordt als ouders nauw bij dit zoekproces naar een passende onderwijsplek betrokken.

Aanmelding van een kind dat van een andere basisschool komt:

Indien u vanuit een andere plaats naar Nibbixwoud komt en een school voor uw kind zoekt gelden in principe dezelfde regels als onder de normale inschrijving. Daarnaast is het goed om te weten dat:

 1. de inschrijvingstermijn een periode van 6 weken in beslag kan nemen. Zorg dus voor een tijdige aanmelding.
 2. wij altijd contact opnemen met de school waar uw kind(eren) vandaan komen. Die informatie is voor ons van belang om de zorg aan uw kind(eren) zo goed mogelijk in te kunnen schatten.
 3. wij ervan uitgaan dat u door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier aangeeft dat u op de hoogte bent van de inhoud van de schoolgids en dat u de uitgangspunten van de school onderschrijft.
 4. wat voor ons vanzelfsprekend is op school zal voor u soms vraagtekens oproepen. Wij nodigen u dan ook uit om met die vragen bij ons te komen. U kunt altijd met de groepsleerkracht of directie een afspraak maken. Het gaat er tenslotte om dat uw kind en u zich snel thuis voelen bij ons op school.

Nieuws

 • Worden wat je wil!

  De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam