Communicatie

Website: 

Voor alle ouders is de website een informatiebron met zowel inhoudelijk als praktische informatie over de St. Nicolaasschool. De website geeft een duidelijk beeld van het onderwijs op onze school. Daarnaast is de website bedoeld voor nieuwe ouders. De informatie op de website kan hen helpen een weloverwogen keuze te maken voor de school voor hun zoon/dochter.

Parnassys: 

ParnasSys is een programma voor leerling administratie waarin alle leerling en oudergegevens worden opgeslagen. Het wordt door de directie en de leerkrachten gebruikt om de ouders te mailen over schoolse zaken.

Nieuwsbrief:

De nieuwsbrief wordt maandelijks via ParnasSys verspreid middels de mail en daarna op deze website geplaatst. In de nieuwsbrief worden de actuele ontwikkelingen en activiteiten van de school vermeld.

Parro:

Parro is een prachtig medium om in een beschermde omgeving voor ouders en kinderen de gang van zaken in de klas te delen door middel van het plaatsen van korte berichtjes en foto’s. Alleen de ouders van de eigen klas hebben toegang. Via parro worden ook de oudergesprekken gepland. 

Oudercontact en verslaglegging:

In de groepen 1 en 2 ontvangt u  één keer per jaar een rapport. In het najaar, gelijktijdig met de ouderavond van de groepen 3 t/m 8, is er gelegenheid met de leerkracht van uw kind te spreken. Op de ouderavond in het voorjaar ontvangt u het rapport en wordt dit met u besproken. In juni krijgt u een overzicht van de resultaten die uw kind heeft gehaald tijdens de Cito toetsen. Mocht u of de leerkracht prijs stellen op een tussentijds gesprek dan kan daarvoor een afspraak worden gemaakt. Het plakboek dat uw kind mee naar huis krijgt als het naar groep 3 gaat, brengt de ontwikkeling goed in beeld en is een prachtige herinnering aan de eerste jaren op de basisschool.

In groep 3 t/m groep 8 krijgt uw kind in februari en aan het eind van het schooljaar een rapport. In het najaar en na het eerste rapport wordt u uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek. Heeft u of de leerkracht behoefte aan een tussentijds gesprek, dan kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.

Nieuws

  • Worden wat je wil!

    De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam