Kanjerschool

Kanjertraining

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is één van de speerpunten op onze school. Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team erg belangrijk. Want, alleen een kind wat zich op school prettig voelt, kan goed meedoen en stof in zich opnemen. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de training komt er in het kort op neer, dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan én met een ander. De Kanjertraining kan een extra bijdrage leveren aan een goede sfeer. Daarom geven wij de training in álle groepen van onze school.
Tijdens de lessen komen o.a. de volgende thema’s aan de orde:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen (maar niet altijd…)

De kanjerlessen zijn erop gericht om kinderen handvatten te geven in diverse sociale situaties. Andere doelen zijn o.a. dat leerlingen zich veilig voelen, dat pestproblemen worden opgelost en voorkómen en dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

De Kanjertraining kent een vijftal groepsregels, waarop de verhalen, oefeningen en spelletjes zijn gebaseerd en die tijdens de lessen worden gebruikt. Deze afspraken vormen het fundament waarop de Kanjertraining rust. De regels zijn in iedere klas terug te vinden op een poster.

Tijdens de kanjerlessen wordt het gedrag van kinderen benoemd (zowel positief als negatief). Er wordt door de leerkracht aan het kind verteld wat hij/zij van het gedrag vindt en er wordt naar de bedoeling van het gedrag gevraagd. Indien relevant, wordt naar de mening van klasgenoten gevraagd.  In geval van negatief gedrag wordt het gedrag afgekeurd en niet de persoon! Het belangrijkste doel van de kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Ze geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals:

 • Samenwerken
 • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
 • Uit slachtofferrollen stappen en heft in eigen handen nemen op een gezonde manier
 • Leren te stoppen met pesten en treiteren

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit of doen vervelend stoer. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt. Voor kinderen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien en die dit willen veranderen, is de Kanjertraining een uitkomst. In de kanjertraining krijgen deze 4 gedragstypen een kleur en in ieder lokaal zijn petten met die kleur aanwezig om te gebruiken tijdens de training.

Wilt u meer lezen over de kanjertraining? Klik op het plaatje van de petten! 

 

Nieuws

 • Worden wat je wil!

  De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam