MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Op dit moment hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting in de MR:

De leden van de MR hebben voor een periode van drie jaar zitting in de raad. Na deze drie jaar kunnen zij zich wederom verkiesbaar stellen. Hiernaast wordt er na de zittingsperiode een vacature opgesteld. Ook u kunt zich dan verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad organiseren eens per zes weken een overleg. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over allerlei belangrijke zaken die de school aangaan, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, de samenstelling van de formatie en onderwijstijd. De MR heeft een belangrijke adviserende rol voor de directie. Zij vertegenwoordigen hierbij alle ouders en de leerkrachten van de school.

Bij te nemen besluiten heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: mr.nicolaas@skowestfriesland.nl

De agenda en notulen van de vergaderingen vindt u onder de data.

15 februari 2022

11 januari 2022

9 november 2021

15 juni 2021

2 maart 2021

19 januari 2021

17 november 2020

15 september 2020

Jaarverslag 2020-2021

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat er 23 basisscholen deel uit maken van SKO West-Friesland, zijn er veel zaken die voor alle scholen van belang zijn en waarover een gezamenlijk besluit moet worden genomen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze raad zit van elke Medezeggenschapsraad een vertegenwoordiger. Evenals de Medezeggenschapsraad heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in een aantal zaken adviesrecht en in een aantal zaken instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het GMR-reglement. Het reglement van de MR en de GMR liggen op school ter inzage.

Nieuws

  • Worden wat je wil!

    De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam